Zaznacz stronę

Szymon Balcerzak

Partner, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz

Szymon Balcerzak
telefon:
+48 602 672 947
biuro:
Warszawa

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie inwestycyjnym, doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, rozwoju biznesu oraz doradztwie strategicznym/finansowym, w tym w pozyskiwaniu projektów transakcyjnych i zarządzaniu ich pełnym cyklem życiowym, poczynając od dokonywania oceny możliwości przez wydawanie zaleceń dotyczących strategii inwestycyjnych/strategii dezinwestycji i strukturyzację transakcji, po negocjacje, zarządzanie badaniami due diligence i finalizowanie transakcji.

Jest odpowiedzialny za wyszukiwanie i prowadzenie projektów transakcyjnych w zakresie fuzji i przejęć oraz kupna i sprzedaży aktywów. Świadczy kompleksowe usługi doradztwa na rzecz klientów, w tym wskazuje potencjalne transakcje, analizuje potrzeby finansowe oraz potrzeby wspólników/akcjonariuszy, opracowuje strategie inwestycyjne, zarządza zespołem projektowym (w tym odpowiada za sporządzanie prognoz i wycen), nawiązuje i utrzymuje relacje z funduszami inwestycyjnymi oraz negocjuje warunki transakcji.

Posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu procesami finansowymi w spółkach, w szczególności w tworzeniu modeli kalkulacji i wycen na potrzeby transakcji wewnątrzgrupowych, w tym świadczeniu usług wsparcia/ outsourcingu w zakresie procesów biznesowych (BPO), usług zarządzania, usług w zakresie udzielania licencji na znaki towarowe oraz w obsłudze transakcji finansowych.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekonomiczna Analiza Prawa, Uniwersytet Warszawski, Zarządzanie.

  • Schooner Capital LLC – opracowywanie analiz ekonomiczno-prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego dotyczącego sporu z Polską na kwotę powyżej 500 milionów złotych przed Trybunałem Arbitrażowym w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych.
  • Oerlemans Foods – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
  • Polska Press – kompleksowe doradztwo, ocena ryzyka oraz tworzenie polityki związanej z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Doradztwo prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
  • Pharm-Olam (Poland) – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w szczególności dla transakcji dotyczących badań klinicznych.
  • TUI Poland – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.
  • Nagashima Ohno & Tsunematsu – doradztwo z zakresu cen transferowych na rzecz jednej z wiodących firm prawniczych w Japonii posiadającej biura m.in. w Nowym Jorku, Singapurze, Bangkoku, Hanoi, Szanghaju i Dżakarcie.