Zaznacz stronę

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – ma być łatwiej i szybciej

28 września 2022 | Aktualności, Wiedza

13 września w wykazie prac legislacyjnych został opublikowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Obecnie projektowana ustawa jest na etapie konsultacji międzyresortowych i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Nowa ustawa zasadniczo opiera się na tych samych podstawowych założeniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wprowadza również nowe rozwiązania.

Elektronizacja procedur zatrudniania cudzoziemców

Tak jak odbywało się to do tej pory, pracodawca planujący zatrudnienie obcokrajowca będzie zobowiązany do uzyskania zezwolenia na pracę.

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego www.praca.gov.pl. Wniosek złożony w inny sposób nie będzie rozpoznawany. W taki sam sposób będą również składane wszelkie środki zaskarżenia w odniesieniu do zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę – jakie zmiany czekają na pracodawców na gruncie nowej ustawy

Zezwolenie na pracę będzie nadal wydawane przez wojewodę.

W niektórych przypadkach maksymalny okres zezwolenia na pracę został skrócony z 3 lat do 1 roku, tj. w sytuacji gdy:

  • Podmiot zatrudniający składający wniosek prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż rok,
  • Cudzoziemiec będzie zatrudniany na ½ etatu lub 20 godzin tygodniowo,
  • Podstawą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenie).

Dodatkowo:

  • Zmiana lub udzielenie nowego zezwolenia na pracę nie będą wymagane min. w sytuacji zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia,
  • Wydanie zezwolenia na pracę nie będzie musiało być poprzedzone tzw. testem rynku pracy (czyli weryfikacją czy na lokalnym rynku pracy nie ma bezrobotnych – polskich obywateli, którzy mogliby być zatrudnieni na stanowisko oferowane przez pracodawcę),
  • Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane w przypadku zatrudnienia w wymiarze poniżej ¼ etatu lub poniżej 10 godzin tygodniowo,
  • Cudzoziemiec będzie mógł legalnie wykonywać pracę do dnia wydania nowego (kolejnego) zezwolenia na pracę, jeśli w okresie ważności dotychczasowego zezwolenia na pracę pracodawca złoży wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na dotychczasowe stanowisko lub rodzaj pracy.

Oświadczenie o zatrudnianiu cudzoziemców

Zgodnie z projektem ustawy dotychczasowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zmieni swoją nazwę na oświadczenie o zatrudnianiu cudzoziemców.

Oświadczenia będą mogły być składane przez pracodawców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – analogicznie jak wnioski o zezwolenie na pracę.

W dalszym ciągu praca nad podstawie zarejestrowanego oświadczenia będzie mogła być wykonywana przez okres 24 miesięcy. Zmieni się natomiast podmiot rejestrujący oświadczenia – z powiatowych urzędów pracy na starostów.

Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Projekt ustawy wprowadzi nowy sposób wymiaru kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców tj. w kwocie nie niższej niż 500 zł za każdego nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca.

Jednocześnie maksymalna kara grzywny nie będzie mogła przekroczyć 30 000 zł.

Do tej pory w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia, w praktyce, kara grzywny za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy była wymierzana w dolnej granicy. Bez względu na skalę (liczbę) nielegalnego zatrudnienia. Wprowadzana zmiana ma na celu zniechęcenie pracodawców do nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom.

Nie wiesz jak zatrudnić cudzoziemca lub jakie formy zatrudnienia będą dla Ciebie najbardziej optymalne? Skontaktuj się z autorką.

Angelika Stańko


Zobacz też

Dyrektywa work-life balance — zmiany w Kodeksie pracy i nowe uprawnienia dla pracowników

Najnowsza Wiedza

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

13 października 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w nowym prawie i wskazujemy na ich możliwe konsekwencje. W naszej opinii część nowych postanowień może być problematyczna np. dla zarządów spółek zależnych.

Przyczyny obecnej rewolucji ESG w biznesie

ESG, jako nowy trend biznesowo-marketingowy, cieszy się z rosnącym zainteresowaniem kolejnych rynków i ich uczestników. Coraz więcej firm publikuje swoje strategie ESG lub stara się wykazać, że ich działalność jest zgodna z założeniami właściwymi dla ESG. I nie bez powodu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. przez PwC, 83 proc. konsumentów wskazało, że biznes powinien implementować najlepsze praktyki z obszaru ESG w swojej działalności, a 86 proc. pracowników chciałoby pracować w firmach, które to robią.

Kryptowaluty wciąż kuszą inwestorów

Chociaż obecne notowania kryptowalut nie są najlepsze, zwłaszcza w porównaniu z listopadem 2021 r. kiedy krypto sięgały najwyższych poziomów w historii – prawie 3 bilionów dolarów  –  ten rynek jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Świadczyć o tym może m. in. liczba kryptowalutowych milionerów, która w chwili obecnej wynosi prawie 80 000.

Banki | Jesteśmy u progu milowego kroku ponad usługami online

Metaverse to znacznie więcej niż technologia. To symbiotyczne środowisko nowych możliwości i doświadczeń oraz dynamicznie zmieniających się systemów informatycznych podążających za potrzebami i pomysłami twórców i użytkowników. U podstawy Metaverse leży zbudowanie poczucia wzajemnego, płynnego przenikania się świata realnego, ze światem wirtualnym.

Znane marki przygotowują się do wejścia w Metaverse

Co łączy takie marki jak Maserati, Yves Saint Laurent, Coco Chanel, Master Card i Volkswagen? To, że ich właściciele dokonują zgłoszeń znaków towarowych na towary i usługi, których celem jest ochrona w Metaverse.
Zobacz, dlaczego trzeba chronić marki i znaki towarowe w Metaverse.

Zapraszamy do kontaktu: