Zaznacz stronę

Konrad Werner

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Banking & Finance

Konrad Werner
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Konrad świadczy doradztwo prawne w zakresie Bankowości i Finansów na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów: banków, klientów korporacyjnych oraz instytucji finansowych. Obsługuje transakcje zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, w tym jako lead counsel w finansowaniach transgranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów kredytu w oparciu o standard LMA. Wielokrotnie doradzał zarówno bankom jak i kredytobiorcom już na etapie strukturyzacji finansowania dłużnego, w szczególności w bardziej nietypowych i skomplikowanych transakcjach. Jego doświadczenie obejmuje między innymi finansowanie korporacyjne, finansowanie nieruchomości, finansowanie akwizycyjne oraz finansowanie infrastruktury, a także przedsądową restrukturyzację zadłużenia. Konrad ma także szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie innych produktów bankowych, np. faktoringu. Pracował nad kilkoma sekurytyzacjami oraz doradzał wiodącym międzynarodowym bankom inwestycyjnym w zakresie wykonalności w Polsce umów nettingu upadłościowego i zabezpieczeń w ramach dokumentacji ISDA i EFET.

Odrębnym istotnym obszarem jego doradztwa są zagadnienia regulacyjne w zakresie usług finansowych. Jego doświadczenia obejmują doradztwo (w tym reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego) przy transakcjach na rynku bankowym (w tym przejęciach i połączeniach banków), a także przygotowywanie licznych analiz i opinii prawnych na tematy regulacyjne takie jakie outsourcing bankowy, tajemnica bankowa, pośrednictwo finansowe, kredyt konsumencki, usługi płatnicze, AML czy działalność w oparciu o jednolity paszport europejski.

Konrad doradzał przy wielu prestiżowych transakcjach w sektorze bankowym, takich jak pierwsze transgraniczne połączenie banków z udziałem polskiego banku, pierwsze przekształcenie oddziału unijnej instytucji kredytowej w krajowy bank polski, a także dobrowolna likwidacja banku.

Języki: polski, angielski, francuski.

Stowarzyszenia: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji; Szkoła Głowna Handlowa, kierunek: Finanse i Bankowość.