Zaznacz stronę

Potencjał branży konopnej w Polsce

2 marca 2021 | Aktualności, Wiedza

Piotr Kochański, Partner Zarządzający, założyciel firmy prawniczej Kochański & Partners, w najnowszym wydaniu miesięcznika My Company Polska komentuje trendy na rynku konopnym:

Światowy rynek konopi jest jednym z najszybciej rosnących sektorów, a w wielu krajach UE konopie siewne stanowią siłę napędową gospodarki. Roślina może być uprawiana praktycznie na każdym gruncie, niezależnie od warunków klimatycznych – mówi Piotr Kochański, Partner Zarządzający, założyciel firmy prawniczej Kochański & Partners

Skąd więc na razie marginalny udział branży konopnej w polskiej gospodarce?

Fundamentalną barierę dla jej rozwoju stanowią aspekty regulacyjne. Chociaż konopie przemysłowe charakteryzują się niską zawartością substancji psychoaktywnej THC (co znacząco różni je od tych indyjskich), to ich uprawa w Polsce obecnie wiąże się z licznymi obostrzeniami. Oprócz zezwolenia na uprawę producent konopi włóknistych musi także mieć umowę kontraktacyjną. Prowadząc taką plantację trzeba się liczyć z ciągłymi kontrolami; niezastosowanie się do przepisów może skutkować karą grzywny lub pozbawienia wolności nawet do lat 8. Rygorystyczne regulacje prawne oraz niejasności interpretacyjne mogą prowadzić do wypierania krajowego przetwórstwa przez import produktów z krajów unijnych, w których status branży został w pełni uregulowany.

Musimy uporządkować stan prawny i skonsolidować przepisy dotyczące konopi przemysłowych. W USA trwa obecnie konopna hossa, która dotarła już  także na warszawską GPW. Eksperci Euromonitora prognozują, że rynek CBD w Polsce może osiągnąć do 2025 roku wartość 5 mld zł. To niebagatelna kwota, którą rodzimi przetwórcy mogliby wygenerować dla gospodarki, jeśli tylko będą mieli możliwość funkcjonowania w sprzyjającym otoczeniu regulacyjnym – podkreśla Piotr Kochański.

Przemysł znalazł dla konopi bardzo wszechstronne zastosowanie – to surowiec tani a do celów przemysłowych użyta może być dosłownie cała roślina. Poza tradycyjnym wykorzystaniem włókienniczym konopie mają zastosowanie w przemyśle papierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i chemicznym, motoryzacyjnym, budownictwie a nawet w energetyce. Do tego wyroby z konopi są w pełni biodegradowalne, a zatem przyjazne dla środowiska – dodaje Piotr Kochański.

Najnowsza Wiedza

Trudny czas kryptowalut

Rok 2022 nie jest łaskawy dla rynku kryptowalut – postępujący spadek wartości coinów, problemy giełdy FTX i załamanie zaufania powodują, że pojawiają się pytania o przyszłość krypto. Czy uregulowanie rynku kryptoaktywów może być panaceum na bolączki tego rynku?

Wszedł w życie Akt o usługach cyfrowych (DSA) nazywany „Konstytucją Internetu”

Akt o usługach cyfrowych to niewątpliwie kluczowy akt prawny Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Znaczenie i potencjalny wpływ Rozporządzenia DSA porównywany jest przez niektórych z RODO. O ile porównanie to pod kątem skali oddziaływania obydwu aktów prawnych wydaje się być nie do końca zasadne, o tyle DSA tak samo jak RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie w krajach unijnych.

Klauzula deadlock w umowach wspólników

Nierzadko wspólnicy nie zgadzają się ze sobą co do sposobu zarządzania i kontrolowania spółki, a także kierunku i strategii. Posiadanie i prezentowanie różnych poglądów może być korzystne dla biznesu, niemniej jednak brak zgody i potencjalny impas oraz brak możliwości podejmowania decyzji (ang. deadlock) mogą być dla firmy (a w dłuższej perspektywie również i dla wspólników) bardzo szkodliwe.

Kary umowne a poprawne wypełnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię prawną, w której przybliżył zasady prawidłowego wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie przesłanki wykluczenia z postępowania na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Urząd stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku informowania zamawiającego o każdej karze umownej naliczonej mu w przeszłości. O jakich karach wykonawca musi wspomnieć w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, a które może pominąć?

Kłopotliwe zwolnienie z podatku u źródła | Tax Focus

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidend przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT niejednokrotnie wzbudzało wiele kontrowersji wśród podatników ze względu na niespójną linię interpretacyjną stosowaną przez organy podatkowe i sądy administracyjne.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (AI) zajmuje centralne miejsce w unijnej strategii tworzenia jednolitego rynku cyfrowego. W związku z tym od kilku lat pojawia się wiele unijnych dokumentów prawnych, jak Biała Księga AI z lutego 2020 r. czy rezolucje Parlamentu UE dotyczące etyki, odpowiedzialności i praw własności intelektualnej z października 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Adwokat, Partner Zarządzający

+48 602 218 217

p.kochanski@kochanski.pl