Zaznacz stronę

Podsumowanie konferencji: Why Poland now?

Termin: 16 marca 2022 r.

Czas: 7:30-10:50

Miejsce: Online

Japonia Inwestycje Pol

16 marca 2022 r. odbyła się konferencja inwestycyjna: Why Poland now? Attractive destination for energy, infrastructure and automotive projects!, zorganizowana przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej w Tokio.

Zaproszeni eksperci rozmawiali o możliwościach inwestycyjnych w obszarze transformacji energetycznej, infrastruktury, motoryzacji oraz elektromobilności.

Jednym z prelegentów debaty panelowej poświęconej sektorowi motoryzacyjnemu i projektom z zakresu elektromobilności był Dr.iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int., Partner i Szef Praktyki Prawa Konkurencji i Antymonopolowego.

„Sektor motoryzacyjny w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi nie tylko z przezwyciężeniem kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 i przerwaniem łańcuchów dostaw, ale przede wszystkim realizacją ambitnych unijnych planów budowy gospodarki neutralnej emisyjnie do 2050 r. Plany te obejmują także sektor motoryzacyjny. Dla przykładu można chociażby wskazać, że sektor transportu nie tylko został ostatnio objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ale także celami redukcji emisji już do 2030 r. w ramach strategii „Fit for 55” – powiedział Michał Będkowski-Kozioł.

Michał Będkowski-Kozioł podkreśla, że agresja Rosji na Ukrainę wydaje się zwiększać poziom społecznej akceptacji dla procesu odchodzenia od motoryzacji opartej na paliwach kopalnych. Polityka klimatyczna UE służy realizacji bardzo istotnego celu, jakim jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych. Stwarzać to może właściwy klimat polityczny dla wdrożenia działań na rzecz transformacji. Nasz ekspert podkreślił też, że w procesie odchodzenia od motoryzacji opartej na paliwach kopalnych konieczne będzie uwzględnienie interesów konsumentów, szczególnie tych słabszych ekonomicznie.

„W związku z transformacją sektora transportowego  przed Polską stoi wyzwanie związane z rozwojem odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne, inwestowania w prace badawczo-rozwojowe związane z nowymi technologiami oraz stworzenia odpowiednich ram współpracy sektora prywatnego i publicznego na rzecz wspierania i stymulowania tej transformacji. Szczególnie istotne znaczenie mogą tutaj odegrać nie tylko inwestycje japońskich firm, ale także współpraca naukowo-techniczna pomiędzy uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi” – podsumował Michał Będkowski-Kozioł.

Podczas konferencji omówiono m.in. następujące tematy:

  • bieżącą sytuację gospodarczą i sytuację środowiska inwestycyjnego w Polsce omawiali: Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Yasuyuki Ishiga, Dyrektor Generalny Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO, Aleksandra Durzyńska-Prochowska, kierownik oddziału Fujitsu GDC Polska oraz Matsuura Yuichi, główny menadżer Marubeni, Przewodniczący Shokokai. Debatę moderował Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna.
  • transformację energetyczną i procesy inwestycyjne w Polsce omawiali: Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, Kobayashi Izuru, zastępca Komisarza ds. Międzynarodowych, Agencji Zasobów Naturalnych i Energii (ANRE), Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) oraz Tomoho Umeda, Prezes Hynfra. Debatę prowadził Paweł Piotrowicz, ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV.
  • sektor infrastruktury i projektów inwestycyjnych w Polsce; w tej części konferencji głos zabrali Jakub Kapturzak, zastępca Dyrektora Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Yamagami Noriyoshi, Dyrektor Generalny ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT), Keita Shiratori, Prezes Zarządu Kyosan Europe oraz Jarosław Majchrzak, Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe. Debatę moderował Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna.
  • sektor motoryzacyjny i projekty w zakresie elektromobilności w Polsce; w panelu dyskusyjnym wspólnie z Michałem Będkowskim-Koziołem udział wzięli: Dariusz Mikołajczak, Prezes Toyota Motor Poland, Michał Wekiera, dyrektor wykonawczy/Prawo, Przemysł, Technika w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Paweł Halotta, Prezes Nifco Poland. Debatę poprowadził Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

„Polski sektor energetyczny potrzebuje transformacji w oparciu o technologie niskoemisyjne. Japońskie doświadczenia w sektorze energetyki i elektromobilności są szczególnie cenne dla transformacji energetycznej. W Kochański & Partners od lat z uwagą przyglądamy się zmianom, jakie zachodzą w tych obszarach na japońskim rynku. Seminarium inwestycyjne organizowane przez PAIH we współpracy z Ambasadą RP w Tokio było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskim i japońskim sektorem energetyki, infrastruktury i elektromobilności. Japończycy wybrali bardzo ciekawą drogę transformacji sektora motoryzacyjnego w oparciu o technologie hybrydowe i wodorowe, co może być alternatywą dla Polski w obliczu istotnych ograniczeń sieciowych do rozwoju na pełną skalę elektromobilności opartej o samochody z napędem wyłącznie elektrycznym” – podsumował Jacek Kozikowski, Partner i Szef Japan Desk.

Konferencja jest kontynuacją i realizacją działań podjętych w 2020 r. podczas wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego w Japonii oraz umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Japonią a Unią Europejską w 2019 r.

Od ponad 20 lat budujemy pozycję lidera rynku obsługi podmiotów japońskich w Polsce. Jesteśmy aktywnym członkiem japońskiej izby handlowej w Polsce. Współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w obszarze inwestycji japońskich, dla której m.in. przygotowaliśmy raport „Nowe możliwości dla japońskiego kapitału w Polsce”.

Nasi eksperci są również współautorami japońskojęzycznego raportu dotyczącego energetyki w Polsce, wydanego przez Chuokeizai-Sha Inc. (link: https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=348636).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Japan Desk i bezpośredniego kontaktu z Jacek Kozikowski.