Zaznacz stronę

Zachowanie płynności finansowej firm wobec zobowiązań podatkowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z aktualną sytuacją, tj. pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, niezależnie od Tarczy Antykryzysowej planowanej przez Ministerstwo Rozwoju, przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie już istniejących możliwości pozwalających na złagodzenie bieżących obowiązków podatkowych.

Zdajemy sobie sprawę, że w tej trudnej sytuacji obowiązki wynikające z przepisów podatkowych, mogą okazać się decydujące dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wobec tego, przedstawiamy Państwu szereg już istniejących rozwiązań, związanych z zachowaniem płynności finansowej wobec nadchodzących zobowiązań podatkowych.

Odroczenie lub umorzenie podatku

 • Przepisy Ordynacji podatkowej pozwalają na odroczenie terminu płatności podatku, a nawet już istniejącej zaległości podatkowej (wraz
  z odsetkami).
 • W uzasadnionych przypadkach, organ podatkowy może również umorzyć istniejące już zaległości podatkowe (wraz z odsetkami).
 • Dla zastosowania tych możliwości Podatnik musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu podatkowego.

Rozłożenie zobowiązań na raty

 • Podatnicy mogą się również starać o rozłożenie przyszłych zobowiązań podatkowych lub istniejących zaległości podatkowych (wraz
  z odsetkami) na raty.
 • Również w tym wypadku Podatnik musi złożyć wniosek do właściwego organu podatkowego.

Opłata prolongacyjna

 • Zarówno w kwestii odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej (wraz z odsetkami), umorzenia istniejącej zaległości podatkowej (wraz z odsetkami) oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wraz z odsetkami) na raty, organ podatkowy co do zasady stosuje opłatę prolongacyjną.
 • Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji o uldze podatkowej była klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek

 • Podatnik może zawnioskować o czasowe zawieszenie obowiązku pobierania zaliczek na podatek.
 • Wniosek nie jest ograniczony czasowo i nie jest obarczony opłatą prolongacyjną.
 • Uwolnione środki mogą zostać wykorzystane do spłacenia innych bieżących zobowiązań.

Udzielona pomoc może w pewnych przypadkach stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

W przypadku chęci skorzystania z poszczególnych rozwiązań istotne jest zweryfikowanie warunków do ich zastosowania, takich jak np. wystąpienie przesłanki ważnego interesu Podatnika lub interesu publicznego.