Zaznacz stronę

Weronika Rydzińska-Zowczak

Młodszy Prawnik

Weronika Rydzińska-Zowczak
telefon:
+48 22 326 96 00
biuro:
Warszawa

Weronika specjalizuje się w krajowych i międzynarodowych sporach cywilnych i gospodarczych, a także w sporach arbitrażowych. Współpracowała przy reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami polskimi i zagranicznymi (w sporach transgranicznych), a także przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Brała udział w projektach związanych ze sporami infrastrukturalnymi i z zakresu energetyki z udziałem spółek Skarbu Państwa.

Weronika pracowała również przy postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w oparciu o regulaminy trybunałów krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła też w opracowywaniu kompleksowej strategii procesowej w postępowaniach z udziałem podmiotów z branży IT.

Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w obszarze sporów wynikających z umów o roboty budowlane z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków.

Przed dołączeniem do Kochański & Partners pracowała w Crido Legal oraz w międzynarodowych kancelariach, a także w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (aplikant), Young ICCA, AFM below 40.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Magister Prawa, 2018), British Law Diploma na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

• Klient z branży energetycznej: obsługa prawna w sporze w związku z tzw. zielonymi certyfikatami (sporządzanie pism procesowych, przygotowanie strategii procesowej – CPA oraz zagadnienie nadzwyczajnej zmiany okoliczności); • Klient z branży budowlanej (spółka polska z oddziałami zagranicznymi): kompleksowa obsługa prawna (prawo upadłościowe, prawo cywilne) w sporze transgranicznym opartym na regułach INCOTERMS; • Klient z branży budowlanej (spółka zagraniczna): reprezentacja przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sporządzanie pism procesowych, budowanie strategii procesowej); • Klient z branży budowlanej (spółka deweloperska): obsługa w sporze prawa budowlanego w zakresie rebus sic stantibus – reprezentacja przed sądem, budowanie strategii procesowej; • Klient z branży IT (spółka zagraniczna): doradztwo w zakresie wszczęcia i prowadzenia postępowania arbitrażowego w wielowątkowym sporze przy skomplikowanej konstrukcji zapisu na sąd polubowny.