Zaznacz stronę
2020 11 25_Webinarium Restrukturyzacyjne

Webinarium Restrukturyzacyjne. Alternatywne formy finansowania przedsiębiorstw

Związek Banków Polskich, firma prawnicza Kochański & Partners oraz CVI Dom Maklerski zapraszają do udziału w webinarze poświęconemu alternatywnym formom finansowania przedsiębiorstw, w tym uzupełniającym finansowanie bankowe oraz nowym rozwiązaniom restrukturyzacyjnym dostępnym dla dłużników w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 i Dyrektywy Drugiej Szansy (w kontekście planowanej transpozycji dyrektywy) z uwzględnieniem perspektywy wierzycieli, szczególnie tych zabezpieczonych.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 13:00. 

Pierwsza część szkolenia obejmować będzie prezentację na temat finansowania typu mezzanine jako potencjalnego źródła finansowania komplementarnego wobec kredytów bankowych, przedstawienie kluczowych cech takiego finansowania oraz potencjalnych rozwiązań prawnych dla ustrukturyzowania finansowania mezzanine w uzupełnieniu finansowania bankowego. Finansowanie mezzanine wpływa pozytywnie na cashflow firmy, na czym zyskuje zarówno podmiot finansowany, jak również bank jako senior lender zainteresowany utrzymaniem strumienia spłaty kredytu.

Powyższy panel zostanie zaprezentowany przez ekspertów: Marcina Leję – Prezesa Zarządu CVI Dom Maklerski, wiodącego asset managera oferującego finansowanie mezzanine w ramach zarządzanych przez CVI funduszy inwestycyjnych oraz mec. Pawła Mardasa, Partnera w Kochański & Partners, specjalistę w zakresie M&A oraz finansowań dłużnych.

Druga część szkolenia odnosić się będzie do rozwiązań restrukturyzacyjnych funkcjonujących w oparciu o Tarczę Antykryzysową 4.0 oraz planowanych w kontekście transpozycji Dyrektywy Drugiej Szansy. Prezentacja koncentrować się będzie na praktycznych konsekwencjach wybranych mechanizmów przywołanych aktów prawnych dla sytuacji prawnej wierzycieli, w tym w szczególności w kontekście udzielonych finansowań bankowych.

Tę część poprowadzą eksperci w zakresie reorganizacji, restrukturyzacji oraz postępowań upadłościowych w Kochański & Partners: mec. Olgierd Świerzewski, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym, a także przeprowadzania analiz i ocen wpływu zmian regulacyjnych na działalność firm oraz mec. Karol Połosak, specjalista w zakresie prawa spółek, prawa handlowego, prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego.

Wyrażamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem i zaszczycą nas Państwo swoją obecnością dołączając do grona uczestników spotkania.

Agenda Rejestracja


Zapraszamy do kontaktu:

Olgierd Świerzewski

Olgierd Świerzewski

Radca prawny, Partner, Executive Director, Szef Sektora Usług Finansowych

+48 788 262 267

o.swierzewski@kochanski.pl

Paweł Mardas

Paweł Mardas

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

+48 660 765 930

p.mardas@kochanski.pl