Zaznacz stronę

V Forum Działów Zakupów

Termin:

Czas:

Miejsce:

2020 11 19_V Forum Zakupów

19 listopada 2020 r. rozpocznie się coroczne spotkanie Dyrektorów i Menedżerów Zakupowych, czyli „V Forum Działów Zakupów”. Konferencja odbyła się w formie online.

To była wyjątkowa okazja do rozmowy z ekspertami w obszarze procesów zakupowych. Jednym z tych ekspertów jest Piotr Gałka – Counsel, radca prawny, specjalista prawa nowych technologii i procesów transformacyjnych.

Podczas panelu „Lean Procurement – czyli jak kupować usługi IT dostarczane w modelu Agile”, dyskutowano m.in. o:

  • W jaki sposób ułożyć proces zakupowy na potrzeby projektów IT realizowanych w modelu Agile?
  • Jak formułować zapytania rynkowo-ofertowe (RFI / RFP) dla projektów IT realizowanych w modelu Agile?
  • Co powinna zawierać dokumentacja zakupowa i na czym polegają jej różnice względem procesów zakupowych na projekty realizowane kaskadowo (Waterfall)?
  • W oparciu o jakie kryteria oceniać dostawców IT zarówno w trakcie postępowania zakupowego oraz już w trakcie realizacji projektu IT realizowanego w oparciu o metodyki zwinne?
  • Jakie modele rozliczeń z dostawcą IT są optymalne dla projektów realizowanych w modelu Agile?
  • Co powinna zawierać i w jaki sposób negocjować umowę z dostawcą na realizację projektu IT realizowanego w zwinnej (agile) metodyce?

Forum to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych.

V Forum Działów Zakupów


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/