Sylwia Uziębło-Kowalska

Adwokat, Starszy Prawnik

Sylwia Uziębło-Kowalska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Sylwia Uziębło-Kowalska specjalizuje się w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów budowlanych, w szczególności w zakresie inwestycji liniowych takich jak budowa dróg i autostrad oraz modernizacja linii kolejowych. Doradza spółkom z branży budowlanej zarówno na etapie przygotowania inwestycji – w tym w zakresie prawa budowlanego, jak i na etapie wykonania umowy o roboty budowlane. Doradza klientom przy negocjowaniu oraz wykonaniu umów o roboty budowlane opartych o warunki ogólne FIDIC. Doradza w kwestiach związanych z finansowaniem projektów ze  środków pochodzących z funduszy europejskich. Sylwia reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji.

Jako członek Zespołu Arbitrażu i ADR, Sylwia posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach inwestycyjnych przeciwko państwu zainicjowanych zgodnie z umowami międzynarodowymi o popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties). Doradza klientom na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego – od przygotowania strategii procesowej po reprezentację w toku postępowania.

Jako studentka, Sylwia brała udział w wielu prestiżowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego (17th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment International Moot Competition 2010 i Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 – zwycięstwo w rundzie krajowej).

Przed dołączeniem do K&P, Sylwia Uziębło-Kowalska zdobywała doświadczenie w warszawskich biurach międzynarodowych firm prawniczych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Prawa, 2011); Uniwersytet Warszawski (Dyplom ukończenia kursu z zakresu Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej, 2011).