Sylwia Uziębło-Kowalska

Adwokat, Starszy Prawnik

Sylwia Uziębło-Kowalska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Sylwia Uziębło-Kowalska specjalizuje się w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów budowlanych, w szczególności w zakresie inwestycji liniowych takich jak budowa dróg i autostrad oraz modernizacja linii kolejowych. Doradza spółkom z branży budowlanej zarówno na etapie przygotowania inwestycji – w tym w zakresie prawa budowlanego, jak i na etapie wykonania umowy o roboty budowlane. Doradza klientom przy negocjowaniu oraz wykonaniu umów o roboty budowlane opartych o warunki ogólne FIDIC. Doradza w kwestiach związanych z finansowaniem projektów ze  środków pochodzących z funduszy europejskich. Sylwia reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji.

Jako członek Zespołu Arbitrażu i ADR, Sylwia posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach inwestycyjnych przeciwko państwu zainicjowanych zgodnie z umowami międzynarodowymi o popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties). Doradza klientom na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego – od przygotowania strategii procesowej po reprezentację w toku postępowania.

Jako studentka, Sylwia brała udział w wielu prestiżowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego (17th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment International Moot Competition 2010 i Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 – zwycięstwo w rundzie krajowej).

Przed dołączeniem do K&P, Sylwia Uziębło-Kowalska zdobywała doświadczenie w warszawskich biurach międzynarodowych firm prawniczych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Prawa, 2011); Uniwersytet Warszawski (Dyplom ukończenia kursu z zakresu Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej, 2011).

  • Bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek z grupy Max Bögl w sprawach związanych z realizacją projektów dotyczących budowy autostrady A1, autostrady A2 oraz obwodnicy Żyrardowa. Reprezentacja spółek z grupy Max Bögl w postępowaniach sądowych związanych z rozliczeniami z GDDKiA oraz podwykonawcami.
  • Bieżące doradztwo na rzecz polskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego INFRAKOL s.c. w sprawach związanych z wykonaniem umowy dotyczącej modernizacji linii kolejowej zawartej z PKP Polskie Koleje Liniowe S.A.
  • Doradztwo na rzecz spółek z grupy IKEA w zakresie spraw związanych z prawem budowlanym, w tym udział w audycie procesu inwestycyjnego fabryki płyt HDF oraz w sprawach związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unijnych.
  • Doradztwo na rzecz spółek z grupy NewCold w zakresie umów o roboty budowlane.
  • Doradztwo na rzecz niemieckiej spółki z branży FMCG w sprawach związanych z rozliczeniem projektu finansowanego ze środków pochodzących z funduszy unijnych.
  • Reprezentacja Schooner Capital LLC w międzynarodowym sporze inwestycyjnym z Rzeczpospolitej Polską o wartości przekraczającej 500 milionów złotych zainicjowanym na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
  • Doradztwo na rzecz SIAC (N.I.) Ltd. w sprawach związanych z roszczeniami przysługującymi spółce przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z polsko-brytyjską umową o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji w związku z realizacją projektu na budowę autostrady A4, w który zaangażowana była jej spółka zależna.
  • Doradztwo na rzecz funduszu private equity z Luksemburga w zakresie prawa międzynarodowego z związku ze sporem inwestycyjnym z Polską.