Zaznacz stronę

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Starszy Prawnik

Sylwia Uziębło-Kowalska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Sylwia specjalizuje się w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, także w zakresie inwestycji liniowych. Doradza w zakresie prawa budowlanego i pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Sylwia wspiera klientów przy przygotowaniu i podczas wykonywania umów o roboty budowlane (w tym opartych o warunki ogólne FIDIC) oraz innych umów związanych z realizacją inwestycji. Doradza w kwestiach związanych z finansowaniem projektów ze środków pochodzących z funduszy europejskich, na etapie kontroli prawidłowości ich wydatkowania. Sylwia reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych związanych z realizacją inwestycji. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach inwestycyjnych przeciwko państwu zainicjowanych zgodnie z umowami międzynarodowymi o popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties).

Przed dołączeniem do K&P, Sylwia Uziębło-Kowalska zdobywała doświadczenie w warszawskich biurach międzynarodowych firm prawniczych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Prawa, 2011, ukończone z wyrożnieniem); Uniwersytet Warszawski (Dyplom ukończenia kursu z zakresu Prawa Angielskiego i Prawa Unii Europejskiej, 2011).

  • Obsługa spółek z branży budowlanej (m.in. spółek z grupy Max Bögl, OHL, NewCold oraz PBKiI INFRAKOL s.c.) w sprawach związanych z umowami o roboty budowlane.
  • Reprezentowanie spółek z branży budowlanej (m.in. spółek z grupy Max Bögl, OHL) w wielomilionowych sporach z zamawiającym i podwykonawcami wynikających z umów o roboty budowlane.
  • Reprezentowanie spółki z branży budowlanej jako pokrzywdzonego w postępowaniach karnych.
  • Doradzanie spółkom z grupy IKEA w sprawach związanych z prawem budowlanym.
  • Doradzanie inwestorom zagranicznym w sprawie potencjalnych roszczeń przysługujących im przeciwko Polsce zgodnie z umowami o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BITs).
  • Reprezentowanie amerykańskich inwestorów w międzynarodowym sporze inwestycyjnym przeciwko Polsce o wartości przekraczającej 500 milionów złotych zainicjowanym na podstawie traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
  • Wsparcie klientów w sprawach związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z funduszy unijnych.