Kochański & Partners może poszczycić się członkostwem w następujących stowarzyszeniach:
The International Trademark Association (INTA) jest światowym stowarzyszeniem zrzeszającym właścicieli znaków towarowych i specjalistów w dziedzinie ochrony znaków towarowych i powiązanej własności intelektualnej w celu ochrony konsumentów oraz promowania sprawiedliwego i skutecznego handlu. Członkowie INTA to ponad 7000 organizacji z 190 krajów. Wkład członków INTA to łącznie 12 kwintylionów dolarów amerykańskich / 8.8 kwintylionów euro / 73 kwintyliony jenów do światowego PKB rocznie.
Od założenia w 1970 Pharmaceutical Trade Marks Group stanowi sukces: w ciągu ponad czterech dziesięcioleci rodzinna grupa profesjonalistów wyspecjalizowanych w zakresie znaków towarowych, z wysoką reprezentacją branży farmaceutycznej, ciągle ewoluowała. PTMG dziś jest aktywną organizacją zrzeszającą grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. znaków towarowych z wielką pasją, jak również doświadczeniem w dziedzinie farmacji.
ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych, to największa tego typu organizacja w Polsce i zrzesza ponad 150 podmiotów, głównie z Krakowa. Kraków jest w ścisłej światowej czołówce jeśli chodzi o najatrakcyjniejsze miasta dla centrów zaawansowanych usług biznesowych. W najnowszym rankingu – Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2016 – najważniejszym tego typu na świecie – Kraków utrzymał 1. miejsce w Europie i jest dziewiątą lokalizacją w ogóle.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Na na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki – telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu.
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (Land Transport Chamber of Commerce) jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. Izba skupia kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową. Celem Izby jest przede wszystkim ochrona interesów firm oraz występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami i opiniami w zakresie regulacji dotyczących szeroko rozumianego transportu kolejowego.
BPCC jest wiodącą Izbą Handlową w Polsce, dostarczającą informacji handlowych i biznesowych, wspierającą inwestycje naszych członków i klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupy Robocze BPCC pomagają tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskiego sektora publicznego.
Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Współtworzymy korzystne warunki dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej w Polsce oraz odgrywamy aktywną rolę w kontaktach z organami administracji państwowej i pozostałymi organizacjami pracodawców. CCIFP to również platforma współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz promotor najlepszych praktyk biznesowych.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.
Utworzona w Warszawie w 2008 roku Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) jest niezależną organizacją o charakterze non-profit, której celem jest rozwój stosunków gospodarczych i handlowych miedzy przedsiębiorstwami w Polsce, Portugalii i krajach portugalskojęzycznych. Nasza Izba skupia około 200 podmiotów i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków.
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza, stworzona w roku 2000, z inicjatywy polskich i hiszpańskich przedsiębiorców ma jeden podstawowy cel: służyć pomocą Firmom Członkowskim, zainteresowanym współpracą polsko – hiszpańską. Chronimy i reprezentujemy interesy naszych Członków, pomagamy w lepszym wykorzystaniu potencjału ich Przedsiębiorstw. Ułatwiamy poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechniamy informacje o działalności zrzeszonych w Izbie Firm tak w Polsce jak i w Hiszpanii. Staramy się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców. Służymy informacjami rynkowymi i finansowo – ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo – techniczno – przemysłowej. Propagujemy światowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i techniczne.

The Polish-Italian Chamber of Commerce was established in 1998. An important element of the Chamber’s activity are business meetings and matching business partners, organizing seminars and conferences in Poland and Italy and business visits with the participation of regions and provinces. The chamber also specializes in advising companies on both sides and business consultations.

Polsko – Włoska Izba Gospodarcza, rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. Ważnym elementem działalności Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej są spotkania biznesowe i kojarzenie partnerów biznesowych, organizowanie seminariów i konferencji gospodarczych w Polsce i we Włoszech oraz wizyt gospodarczych z udziałem władz regionów i województw. Izba specjalizuje się również w doradztwie dla firm obydwu stron oraz  konsultacjach biznesowych.

Związek Pracodawców Shokokai głównie składa się z japońskich firm działających w Polsce. Działamy jako społeczność korporacji i organizacji związanych z Japonią.
Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest organizacją pracodawców skupiającą kancelarie prawne działające na polskim rynku usług prawniczych. Podstawowym celem naszej organizacji jest reprezentowanie interesów kancelarii prawnych, zarówno wobec organów państwowych jak i samorządów zawodowych. Chcemy kształtować dobre praktyki związane z zatrudnieniem w branży prawniczej oraz podejmować działania na rzecz rozwoju tego rynku.
Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ma ambicje stania się forum opiniotwórczym i źródłem informacji zwrotnej dla organów administracji i sądownictwa stosujących prawo konkurencji. Jednocześnie realizując nasz zasadniczy cel krzewienia wiedzy o prawie konkurencji i rozwijania rodzimej doktryny tego prawa, pośrednio wspieramy te organy w ich działalności.