Zaznacz stronę

Standard PolishCloud przyspieszy przejście Banków do chmury

19 marca 2020 roku Związek Banków Polskich opublikował standard PolishCloud dotyczący wdrożeń chmury obliczeniowej w bankach.  Zawiera on praktyczną analizę najważniejszych aktów prawnych związanych z zagadnieniem usługi chmurowej dla sektora finansowego, w tym komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 roku.

PolishCloud przygotowywany jest przez Bankową Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich, której głównym doradcą prawnym jest firma prawnicza Kochański & Partners.

Jesteśmy dumni, że w ostatnich miesiącach pracowaliśmy wraz z ZBP i bankami, przy aktywnym wsparciu dostawców, nad najważniejszym standardem umożliwiającym wdrożenie przez banki chmury obliczeniowej w zgodzie z najnowszym komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego. Liczymy, że dzięki PolishCloud zwiększy się wykorzystanie rozwiązań chmury obliczeniowej w bankach, a tym samym znacząco poprawi się jakość i dostępność usług oferowanych przez banki klientom – mówi Daniel Kozłowski, Adwokat, Starszy Prawnik, Manager Projektów Cloud Computing w K&P.

Publikacja standardu znacznie ułatwi przeniesienie bankowości do chmury. PolishCloud będzie bowiem stanowić kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach wdrożeń chmurowych dla sektora finansowego.

Wprowadzenie rozwiązań chmurowych to dziś jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją polskie banki. PolishCloud może znacznie przyspieszyć proces wdrożeniowy, choć instytucje finansowe będą musiały jeszcze dostosować swoją infrastrukturę i podpisać odpowiednie umowy.  Optymistycznie zakładając, to zapewne kwestia 1 roku – 2 lat –  komentuje Dr Agnieszka Serzysko, Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych w K&P.