Zaznacz stronę

Rynki Kapitałowe

Doradzamy spółkom publicznym, podmiotom zamierzającym przeprowadzić ofertę publiczną akcji czy obligacji, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i alternatywnym spółkom inwestycyjnym we wszystkich aspektach transakcyjnych i regulacyjnych ich działalności na rynkach kapitałowych.

Współpracujemy z czołowymi światowymi firmami prawniczymi, bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi i audytorami wspierając naszych klientów w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego. Pomagamy w znalezieniu i wyborze finansowania działalności i inwestycji oraz doradzamy na każdym etapie transakcji.

Usługi

Krajowe Rynki Kapitałowe

  • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
  • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
  • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji)…

czytaj więcej

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

  • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
  • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
  • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing…

czytaj więcej

Doświadczenie

Work Service S.A.

Doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 milionów PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests).

Siódemka S.A. (obecnie DPD Polska)

Doradztwo przy zawarciu umowy emisyjnej w związku z niepubliczną ofertą obligacji na kwotę 60 mln PLN oraz przy wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Pekaes S.A.

Doradztwo dla jednej z największych polskich spółek z sektora TSL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ustanowieniu programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych pracowników i współpracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe oraz przygotowanie dokumentacji programu motywacyjnego.

Nasi liderzy

Jarosław Grzywiński

Jarosław Grzywiński

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 538 645 937
j.grzywinski@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Starszy Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 608 444 650
r.rapala@kochanski.pl

Aktualności

27 Lis 2020

Hossa czy bessa ? Prognozy rozwoju rynków kapitałowych w 2021 roku – Jarosław Grzywiński na e-forum „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”

Prognozy Rozwoju Rynków Kapitałowych W 2021. Hossa Czy Bessa
W dobie globalnego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa, inwestorzy stanęli przed trudnym pytaniem – jak najlepiej i najbezpieczniej ulokować aktywa? O tym, jak inwestować w trudnych czasach, jak operować na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz o perspektywach na nadchodzący 2021 rok porozmawiają przedstawiciele GPW, analitycy, reprezentanci firm notowanych na giełdzie oraz niezależni eksperci podczas e-forum „Wszystko o inwestowaniu w czasie kryzysu” organizowanego przez dzienniki „Rzeczpospolita” i „Parkiet”. Gościem specjalnym konferencji będzie […]
23 Lis 2020

Już niedługo “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

2020 10 23 JR Dobre Praktyki GPW
W odpowiedzi na aktualne trendy w obszarze corporate governance, zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, a także potrzeby zgłoszone przez reprezentantów rynku kapitałowego, Komitet ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW przedstawił w tym miesiącu pierwszy projekt nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego obowiązujących spółki giełdowe – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Nowa treść Dobrych Praktyk 2021 ma bardziej ogólnikowy charakter. Stąd, […]

W czym możemy Ci pomóc?