Zaznacz stronę

Odpowiedzialność za Produkt

Prawnicy K&P świadczą pomoc prawną z zakresu odpowiedzialności za produkt leczniczy, zarówno na etapie analizy ryzyka jak i na etapie ujawnienia potencjalnie niebezpiecznego oddziaływania produktu. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach spornych czy mediacjach. Prawnicy K&P mają także szczególną ekspertyzę w zakresie prowadzenia postępowań zbiorowych.