Zaznacz stronę

Sektor Spożywczy

Sektor spożywczy jest szczególnie silnie regulowany przez obowiązujące prawo. Prawnicy Kochanski & Partners posiadają bogate doświadczenie związane z obsługą przedsiębiorców działających w wielu obszarach sektora spożywczego, w szczególności producentów i dystrybutorów piwa, żywności głębokomrożonej, słodyczy, wyrobów mlecznych oraz suplementów diety.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Znakowanie produktów
  • Doradztwo związane z reklamą i promocją, w tym związane ze stosowaniem oświadczeń żywieniowych
  • Doradztwo w zakresie promocji i wprowadzania do obrotu suplementów diety
  • Reprezentacja wobec organów administracji (Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspektorat Sanitarny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  • Tworzenia i opiniowania kontraktów handlowych, w tym reprezentacja w negocjacjach z sieciami handlowymi
  • Reprezentacja w postępowaniach związanych z ochroną znaków towarowych i naśladownictwem produktów
  • Powiązane usługi

  • Potrzebujesz pomocy?

    Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: +48 22 326 9600 biuro@kochanski.pl obsługa w językach obcych