Zaznacz stronę

Rozwiązywanie sporów IT – strategia i zarządzanie na różnych etapach spornych

Termin: 23-03-2021

Czas: 11.00-12.00 CET

Miejsce: Online

Grafika_IT

Projekty IT to złożone, długotrwałe przedsięwzięcia. Blisko połowę z nich, na jakimś etapie, dotyka spór. Jego eskalacja wiąże się z istotnym ryzykiem strat, w szczególności finansowych (koszty realizacji projektu, niedostarczenie zakładanej wartości biznesowej) oraz narażeniem reputacji organizacji. Właściwe przeprowadzenie procesów zakupowych oraz zawarcie odpowiednio skonstruowanej umowy znacząco zmniejsza ryzyko powstania konfliktu, generując w ten sposób oszczędności kosztowe i czasowe. W przypadku, w którym dochodzi do sytuacji spornej, podjęcie odpowiednich środków przedsądowych i sądowych pomaga zredukować ponoszone straty i osiągnąć pierwotnie zakładane cele biznesowe tak daleko, jak to możliwe.

Zapraszamy na szkolenie online Rozwiązywanie sporów IT – strategia i zarządzanie na różnych etapach spornych, które odbędzie się 23 marca 2021 r. w godz. 11.00-12.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Dla kogo jest to szkolenie?

Do osób pełniących role:

 • prawników wewnętrznych,
 • project managerów,
 • product ownerów,
 • contract managerów,
 • oraz innych osób pracujących w działach IT, biznesowych i zakupów odpowiedzialnych za kontraktowanie i realizację projektów IT – zarówno po stronie dostawców IT, jak i zamawiających (klientów).

Czyli dla wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak bezpiecznie zrealizować projekt IT i uniknąć długoletnich sporów sądowych.

Czego dowiedzą się uczestnicy?

 • Jakie są najczęstsze błędy w zakupach i kontraktowaniu IT prowadzące do sporów.
 • Jakie są najlepsze praktyki zakupowe i kontraktowe pozwalające na uniknięcie w przyszłości sporu w projekcie IT.
 • Jak „przyciągnąć do stołu” drugą stronę w momencie powstania sporu i prowadzić negocjacje prowadzące do konstruktywnego rozwiązania problemu.
 • Jak poprowadzić spór tak, aby go nie przegrać.

Agenda:

 1. Najczęstsze błędy przy przygotowywaniu umów IT, czyli jak wygenerować spór?
 2. Jak prowadzić negocjacje, żeby nie „utopić” projektu?
 3. Jak poprowadzić spór tak, żeby nie przegrać?
  • Zabezpieczenie materiału dowodowego przed wszczęciem postępowania
  • Uregulowanie praw i obowiązków stron na czas sporu
  • Opracowanie exit planu na wszystkie scenariusze procesowe

Szkolenie poprowadzą:

Rejestracja

Udział w webinarze jest bezpłatny, konieczna jest jednak rejestracja poprzez formularz. Każde nadesłane zgłoszenie zostanie przez nas indywidualnie potwierdzone. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: k.raczak@kochanski.pl.

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

Rozwiązywanie sporów IT – strategia i zarządzanie na różnych etapach spornych

23-03-2021

11.00-12.00 CET

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/