Zaznacz stronę

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19

Rekomendowany pracodawcom tryb postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika zakażenia COVID-19

Powiadomienie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE) o potwierdzonym u pracownika zakażeniu COVID-19.

(lista PSSE jest dostępna pod adresem: https://gis.gov.pl/mapa/)

Powiadomienie pracowników o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 w zakładzie pracy.

Powiadomienie innych osób (współuczestników spotkania, konferencji, wyjazdu), które mogły mieć bezpośredni kontakt z zakażonym pracownikiem, o potwierdzonym przypadku zakażenia COVID-19.

Rozważenie zamknięcia zakładu pracy / ograniczenie do minimum liczby osób pozostających w zakładzie pracy / zlecenie pracownikom pracy zdalnej.

Rozważenie przeprowadzenia dezynfekcji w zakładzie pracy (wg różnych danych wirus pozostaje aktywny na powierzchni nawet przez kilkadziesiąt godzin).

Sporządzenie listy pracowników i osób, które miały lub mogły mieć styczność z zakażonym pracownikiem w okresie występowania u niego objawów choroby (gorączka, kaszel, duszności).

UWAGA! Lista powinna zawierać następujące informacje:

-imię i nazwisko pracownika/innej osoby, z którą zakażony miał kontakt, wraz z numerem telefonu

-data kontaktu/przedział czasowy, w którym kontakt występował

-rodzaj kontaktu (spotkanie, udział w konferencji, lunch, korzystanie ze wspólnej kuchni/toalety)

Przekazanie listy do PSSE

Poinformowanie osób, które miały styczność z zakażonym pracownikiem o konieczności oczekiwania na kontakt ze strony SANEPiD oraz rekomendowanie pozostawania wraz z rodziną w domu do czasu ustalenia przez SANEPiD ryzyka zakażenia.

UWAGA! O obowiązku kwarantanny decyduje SANEPiD, a nie pracodawca.

Poinformowanie pozostałych pracowników o konieczności obserwowania swojego stanu zdrowia i regularnego mierzenia temperatury z zastrzeżeniem, że osoby, które nie mają objawów nie powinny zgłaszać się do lekarza, gdyż w ten sposób jedynie zwiększą u siebie ryzyko zakażenia wirusem.