Zaznacz stronę

Radosław Pawełek

Radca prawny, Prawnik

Radosław Pawełek
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności przedsiębiorstw z branży budowlanej, energetycznej oraz podmiotów działających na rynku nieruchomości, począwszy od pośredników po deweloperów.

Współpracuje z firmami z sektora energetycznego (obrót i dystrybucja energii elektrycznej, ciepłownictwo). Z sukcesami uczestniczył w bieżącej obsłudze prawnej tych podmiotów oraz jako pełnomocnik reprezentował je w kilkudziesięciu postępowaniach z tytułu roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych, a także regulowaniem ich stanu prawnego. Uczestniczył czynnie w procesach inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sytemu dystrybucyjnego.

W ramach świadczonej obsługi prawnej uczestniczył w przygotowaniach umów w branży energetycznej, obrotu nieruchomościami oraz doradzał w procesach inwestycyjnych, począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę, po zakończenie procesu inwestycyjnego. Z sukcesami reprezentował również podmioty z branży budowlanej przed Sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę oraz w sporach wykonawców z inwestorami.

Radosław Pawełek reprezentuje swoich mocodawców w trakcie negocjacji biznesowych z kontrahentami, jak również w procesach sądowych (cywilnych, karnych oraz administracyjnych). Przeprowadza również szkolenia z zakresu prawa energetycznego oraz prawa budowlanego.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach.

Edukacja: Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (magister Prawa).