Zaznacz stronę

Książki

Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych Dr Izabela Andrzejewska-Czernek, Agnieszka Choromańska-Malicka
Wolters Kluwer
2020
Międzynarodowe prawo inwestycyjne Dr Marek Jeżewski
C. H. Beck
2019
The National Court Register Act Kacper Czubacki
C.H.Beck
2019
Wprowadzenie do semantyki prawa Dr Andrzej Malec
Wyd. Andrzej Malec
2018
Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska, Agata Dziwisz
Dziennik Gazeta Prawna
2017
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej Dr Agnieszka Serzysko
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
2017
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych, red. naukowa Maciej Taboroski, rozdział M. Jeżewski Dr Marek Jeżewski
Wolters Kluwer
2016
Komentarz do Ustawy Prawo własności przemysłowej Karolina Marciniszyn
C.H. Beck
2016
Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C.H. Beck
2015
Arbitraż w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
C.H. Beck
2015
Duży Komentarz Becka "Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Komentarz Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Beck
2014
Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
Scriptum
2014
„Prawo konkurencji” Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C. H. Beck
2013
Międzynarodowe prawo inwestycyjne Dr Marek Jeżewski
Beck
2011