Zaznacz stronę

Magdalena Papiernik-König

Adwokat, Counsel

Magdalena Papiernik-König
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Magdalena jest Counselem w praktyce arbitrażu w kancelarii Kochański & Partners, specjalizującym się w arbitrażu inwestycyjnym, międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporach dotyczących infrastruktury i energetyki oraz prawie międzynarodowym publicznym.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu klientów w sporach dotyczących różnych gałęzi gospodarki, w tym sektora energetycznego i zasobów naturalnych, handlu, budownictwa i transgranicznej działalności produkcyjnej. W ostatnich latach brała udział w prestiżowych sprawach z zakresu arbitrażu inwestycyjnego i gospodarczego prowadzonych zgodnie z najważniejszymi regulaminami instytucjonalnymi z krajów zarówno systemu prawa cywilnego, jak i common law. Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych z rządami państw, zakończonych zawarciem korzystnych porozumień w arbitrażu inwestycyjnym.

W ostatnim czasie Magdalena reprezentowała inwestora w bezprecedensowym sporze inwestycyjnym dotyczącym transgranicznego zakładu produkcyjnego działającego na terenie UE, obejmującym zastrzeżenia dotyczące braku jurysdykcji oparte na wyroku w sprawie Achmea. Oprócz praktyki arbitrażowej Magdalena doradza we wszelkich sprawach spornych oraz posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie skomplikowanych postępowań sądowych o dużej wartości, w szczególności dotyczących sektorów infrastruktury i budownictwa.

Magdalena posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej związanej z realizacją inwestycji budowlanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

W 2019 roku została wyróżniona w rankingu Legal500 EMEA jako prawnik rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów (Dispute Resolution).

Przed dołączeniem do Kochański & Partners Magdalena współpracowała z renomowanymi polskimi firmami prawniczymi oraz międzynarodową kancelarią prawną w Budapeszcie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Prawa, 2012). ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany pod patronatem: the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Polish National Committee of the ICC and OKSPO at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (2015).

Rekomendacje: Magdalena Papiernik jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Postępowań Sądowych przez ranking Legal 500 EMEA, a także znajduje się na liście 2021 CEE Arbitration Powerlist.

Arbitraż inwestycyjny:
 • Reprezentowanie Muszynianka sp. z o.o. w sporze inwestycyjnym przeciwko Republice Słowackiej dotyczącym prawa do prowadzenia transgranicznego zakładu produkcji wody mineralnej.
 • Reprezentowanie niemieckiego i czeskiego inwestora w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym projektu budowy autostrady o strategicznym znaczeniu dla polskiego rządu.
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiej firmy budowlanej w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym budowy dróg.
 • Reprezentowanie luksemburskiego funduszu private equity w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie dotyczącej nieruchomości.
 • Reprezentowanie amerykańskiego inwestora w sporze inwestycyjnym z Rzeczpospolitą Polską dotyczącym prywatyzacji w przemyśle tłuszczowym.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa górniczego z wyspy Man w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym praw koncesyjnych.
 • Reprezentowanie cypryjskiego przedsiębiorstwa górniczego w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym praw koncesyjnych.
 • Doradztwo na rzecz luksemburskiego funduszu private equity w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym przymusowego zbycia składników majątku.
 • Reprezentowanie inwestorów w związku z pozyskiwaniem finansowania z TPF (funduszy finansowania sporów sądowych).
 • Doradztwo na rzecz czołowego amerykańskiego producenta napojów w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
Międzynarodowy arbitraż handlowy:
 • Reprezentowanie międzynarodowego dostawcy linii produkcyjnych w sporze z jednym z czołowych polskich producentów wyrobów czekoladowych i cukierniczych.
 • Doradztwo w sporze handlowym dotyczącym umów najmu.
Postępowania sądowe:
 • Reprezentowanie zagranicznych przedsiębiorstw budowlanych w sporach przeciwko GDDKiA dotyczących projektu budowy autostrady o strategicznym znaczeniu dla rządu polskiego.
 • Reprezentowanie krajowego przedsiębiorstwa budowlanego w sporach przeciwko GDDKiA dotyczących budowy dróg w Polsce.
 • Reprezentowanie funduszu finansowania sporów sądowych w sporze dotyczącym wielomilionowego roszczenia umownego.
 • Reprezentowanie państwowych przedsiębiorstw energetycznych w sporach przeciwko prywatnym przedsiębiorstwom energetycznym.
Inne:
 • Bieżące doradztwo podczas realizacji umowy o budowę autostrady w Polsce w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.
 • Polski inwestor pozwie za brexit?, Dziennik Gazeta Prawna