Zaznacz stronę

Aleksandra Piech

Radca prawny, Starszy Prawnik

Aleksandra Piech
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Aleksandra specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii. Interesuje się w szczególności kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych, ochroną informacji oraz prawnymi aspektami korzystania z chmury obliczeniowej. Doradza klientom z różnych branż w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych, pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Brała udział w pracach grupy roboczej powołanej przez Związek Banków Polskich w pracach nad standardem wdrożenia usług chmurowych w bankach tzw. Polish Cloud.

Doświadczenie Aleksandry obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów z sektora IT oraz sektora finansowego w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz przetwarzania danych w chmurze. Przez kilka lat doradzała firmom technologicznym biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentowała ich przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister prawa, 2013), Studencka Poradnia Prawa przy UJ (2013), ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany pod patronatem: the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Polish National Committee of the ICC and OKSPO at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (2015), Studia podyplomowe Prawo Nowoczesnych Technologii (2018).

  • Doświadczenie w przygotowaniu i negocjacji umów z zakresu IT.
  • Szerokie doświadczenie we wsparciu wykonawców i zamawiających w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Doświadczenie w przygotowaniu i w prowadzeniu sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą w obszarze nowych technologii.