Zaznacz stronę

Rynki Kapitałowe

Doradzamy spółkom publicznym, podmiotom zamierzającym przeprowadzić ofertę publiczną akcji czy obligacji, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i alternatywnym spółkom inwestycyjnym we wszystkich aspektach transakcyjnych i regulacyjnych ich działalności na rynkach kapitałowych.

Współpracujemy z czołowymi światowymi firmami prawniczymi, bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi i audytorami wspierając naszych klientów w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego. Pomagamy w znalezieniu i wyborze finansowania działalności i inwestycji oraz doradzamy na każdym etapie transakcji.

Usługi

Krajowe Rynki Kapitałowe

  • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
  • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
  • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji)…

czytaj więcej

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

  • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
  • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
  • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing…

czytaj więcej

Doświadczenie

Work Service S.A.

Doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 milionów PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests).

Siódemka S.A. (obecnie DPD Polska)

Doradztwo przy zawarciu umowy emisyjnej w związku z niepubliczną ofertą obligacji na kwotę 60 mln PLN oraz przy wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Pekaes S.A.

Doradztwo dla jednej z największych polskich spółek z sektora TSL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ustanowieniu programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych pracowników i współpracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe oraz przygotowanie dokumentacji programu motywacyjnego.

Nasi liderzy

Jarosław Grzywiński

Jarosław Grzywiński

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 538 645 937
j.grzywinski@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Starszy Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 608 444 650
r.rapala@kochanski.pl

Aktualności

21 Paź 2020

Prognozy na 2021 rok dla rynków kapitałowych

2020 10 21 Grzywiński Polsat
Jarosław Grzywiński, partner i szef praktyki rynków kapitałowych w Polsat News skomentował najnowsze trendy na rynkach kapitałowych. „Rok 2021 może się okazać ewenementem z uwagi na odbicie rynku kapitałowego pomimo kryzysu. Warto wskazać na dodatkowe trendy w gospodarce, które już teraz napędzają giełdy. Po raz pierwszy od dłuższego czasu przedsiębiorcy mają trudności z pozyskaniem finansowania bankowego, które przecież historycznie stanowiło ich główne źródło kapitału. W tej sytuacji […]
1 Paź 2020

Praktyka Rynków Kapitałowych Kochański & Partners z nowym liderem

Polska Giełda Papierów Wartościowych przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział w obrotach na GPW wyniósł aż 58%. Reagując na pozytywne tendencje biznesowe, firma prawnicza Kochański & Partners wzmacnia swoją praktykę Rynków Kapitałowych. Wraz z początkiem października na jej czele w randze partnera stanął były Prezes Zarządu GPW, Jarosław Grzywiński. Jarosław jest specjalistą w zakresie prawa rynków kapitałowych, prawa […]

W czym możemy Ci pomóc?