Zaznacz stronę

Rynki Kapitałowe

Praktyka Rynków Kapitałowych K&P obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne na rzecz wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym zarówno spółek publicznych, podmiotów zamierzających przeprowadzić ofertę publiczną akcji czy obligacji, jak i profesjonalnych uczestników rynku (domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, alternatywne spółki inwestycyjne).

W ramach Praktyki Rynków Kapitałowych K&P świadczymy usługi nie tylko na rynku krajowym, ale także uczestniczymy w pozyskiwaniu przez naszych Klientów kapitału na zagranicznych rynkach kapitałowych. Współpracujemy z najlepszymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi oraz audytorami pomagając naszym Klientom w znalezieniu i wyborze optymalnych źródeł finansowania ich działalności oraz planowanych inwestycji, zapewniając kompleksowe doradztwo przy transakcjach.

Usługi

Krajowe Rynki Kapitałowe

  • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
  • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
  • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji)…

czytaj więcej

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

  • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
  • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
  • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing…

czytaj więcej

Doświadczenie

Work Service S.A.

Doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 milionów PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests).

Siódemka S.A. (obecnie DPD Polska)

Doradztwo przy zawarciu umowy emisyjnej w związku z niepubliczną ofertą obligacji na kwotę 60 mln PLN oraz przy wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Pekaes S.A.

Doradztwo dla jednej z największych polskich spółek z sektora TSL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ustanowieniu programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych pracowników i współpracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe oraz przygotowanie dokumentacji programu motywacyjnego.

Nasi liderzy

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Starszy Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 608 444 650
r.rapala@kochanski.pl

Aktualności

9 Cze 2020

Co widać w indeksach? – wpływ COVID-19 na gospodarkę [raport Kochański & Partners]

Eksperci Kochański & Partners przeanalizowali najważniejsze indeksy giełdowe – zarówno na głównym parkiecie GPW, jak i wybrane indeksy zagraniczne. Nasz raport „Co widać w indeksach” wskazuje na przemożny wpływ koronawirusa na gospodarkę: Schemat reakcji indeksów giełdowych na świecie jest podobny – spadki rozpoczęte w połowie lutego trwały przez miesiąc, by następnie w różnym tempie rozpocząć odrabianie strat. Główne sektory polskiej gospodarki w różnym stopniu ucierpiały z powodu […]
7 Kwi 2020

Tarcza antykryzysowa – zmiany zasad funkcjonowania spółek handlowych

W naszym alercie prawnym z 25 marca 2020 r. informowaliśmy Państwa o projekcie przepisów w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Przepisy, które weszły w życie 31 marca 2020 r. nieco różnią się od projektu, o którym informowaliśmy w ramach naszego alertu prawnego. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia zmian, dotyczących funkcjonowania spółek handlowych, wprowadzonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

W czym możemy Ci pomóc?