Zaznacz stronę

Compliance & Investigations

Pozyskane przez Kochański & Partners doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz profesjonalnych podmiotów gospodarczych potwierdza, że przedsiębiorcy coraz większą uwagę zwracają na zbudowanie lub sprawdzenie efektywności systemu zarządzania zgodnością i nadużyciami zarówno na poziomie prawa krajowego jak i międzynarodowego, a także na opracowanie lub udoskonalenie procedur, jakie są stosowane w danej strukturze korporacyjnej.

W związku z powyższym, w ramach Kochański & Partners został utworzony multidyscyplinarny zespół prawników, doradców podatkowych oraz konsultantów, którzy doradzają jak osiągnąć najwyższe standardy zgodności oraz poziomu bezpieczeństwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym także w ujęciu międzynarodowym.

Usługi

Crisis Management & Public Affairs

Public Affairs to nie tylko działania ad hoc, ale przede wszystkim budowanie i utrzymywanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a środowiskami opiniotwórczymi (w tym otoczeniem regulacyjnym), a także aktywny udział w procesach legislacyjnych […]

czytaj dalej

Corporate Compliance

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego jest obarczone ryzykiem. Dotyczy ono w szczególności prowadzących sprawy spółki, którzy zobowiązani są przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności […]

czytaj dalej

Internal Investigations

Kochański & Partners oferuje także audyt polityki rachunkowości podmiotów gospodarczych i procedur księgowych podmiotów pod kątem uzupełnienia ich o elementy sprzyjające wczesnemu wykrywaniu ewentualnych przestępstw znajdujących odbicie w księgach rachunkowych […]

czytaj dalej

Sector Compliance

Oferowany przez Kochański & Partners zakres compliance dotyczy dziewięciu kluczowych sektorów, w ramach których Kochański & Partners świadczy kompleksową obsługę prawną: Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; FMCG Handel Detaliczny i Motoryzacja; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Nowe Technologie i Telekomunikacja; Media; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Przemysł Obronny i Lotnictwo; Sektor Usług Finansowych […]

czytaj więcej

Tax Compliance

Prowadzimy usługi przygotowywania oraz wdrażania polityki podatkowej (kodeksu dobrych praktyk podatkowych), przeprowadzania okresowych przeglądów poprawności rozliczeń podatkowych […]

czytaj więcej

Anti-Bribery & White Collar Crimes

Kochański & Partners doradza w sytuacjach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in.: nadużyć gospodarczych i finansowych; nieuczciwości pracowników […]

czytaj więcej

Audit & Risk Assessment

Niezależnie od usług compliance sektorowych Kochański & Partners oferuje wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć; wsparcie działalności interim manager w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego […]

czytaj więcej

Doświadczenie

Firma z branży kolejowej będąca w strukturach wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym

Stworzenie i wdrożenie procedur wewnętrznych systemów compliance i zdefiniowanie zadań poszczególnych członków organizacji poprzez odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej wiodącego międzynarodowego projektanta i producenta komputerów specjalistycznych w branży kolejowej. Reprezentowanie w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, podatkowych. Stała współpraca z Interim managerem. Reprezentowanie większościowego akcjonariusza w sporze korporacyjnym na etapie postępowań sądowych oraz pozasądowych.

Firmy farmaceutyczne będące w strukturach wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym

Opracowanie procedur compliance w oraz struktury organizacyjnej w Unii Europejskiej dla wiodącego koncernu o zasięgu międzynarodowym w sektorze usług farmaceutycznych, z uwzględnieniem wymogów lokalnych i przepisów krajowych.

Wiodący dostawca rozwiązań IT w transporcie oraz logistyce

Reprezentowanie przedstawicieli kadry zarządzającej w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, podatkowych. Stała współpraca z Interim managerem.

Prowadzenie audytów wewnętrznych. Przygotowanie i wdrożenie zmian w zakresie obowiązującego systemu compliance w przedsiębiorstwie.

Nasi liderzy

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 606 385 813
m.ostrowski@kochanski.pl

Piotr Kochański

Piotr Kochański

Partner Zarządzający

phone +48 22 326 9600
mobile +48 602 218 217
p.kochanski@kochanski.pl

Aktualności

12 lis 2021

Ochrona praw sygnalistów coraz bliżej

Ochrona praw sygnalistów coraz bliżej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ukazał się długo wyczekiwany projekt pierwszej polskiej ustawy wdrażającej do rodzimego porządku prawnego kompleksową, spójną unijną regulację prawną, której celem jest zapewnienie ochrony praw sygnalistów, czyli osób anonimowo zgłaszających nieprawidłowości w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach. Polska ma czas na wdrożenie krajowej regulacji do 17 grudnia 2021 r.
24 mar 2021

VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML

2021 03 24_Łukasz Węgrzyn_AML
VII Ogólnopolska Konferencja Compliance & AML to największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group. Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian. Na pytanie kiedy przenieść dane do chmury i jak […]

W czym możemy Ci pomóc?