Zaznacz stronę

Powołaliśmy Zespół Naprawczy do wsparcia w zakresie odpowiedzialności Członków Zarządu w obliczu postępowania restrukturyzacyjnego

POWOŁALIŚMY ZESPÓŁ NAPRAWCZY DO WSPARCIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU W OBLICZU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO 

Pandemia koronawirusa zachwiała gospodarką na całym świecie. W tej sytuacji, przedsiębiorcy muszą przygotować się na każdy możliwy scenariusz wydarzeń. Jednym z nich jest rozważenie możliwości i niezbędnych, często wyprzedzających sytuację, kroków zmierzających do ochrony swojego biznesu.

Niezwykle istotne jest podjęcie przez właścicieli oraz członków władz odpowiednich działań we właściwym terminie, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w tym zakresie może nieść za sobą szereg dotkliwych konsekwencji.

Niezgłoszenie w terminie wniosków o restrukturyzacyjną ochronę prawną lub niewszczęcie postępowania układowego, może skutkować odpowiedzialnością członków zarządu oraz członków rady nadzorczej własnym majątkiem. Dodatkowo, konsekwencje mogą dotyczyć również odpowiedzialności karnej oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy pełnienia określonych funkcji.

Dlatego, specjalnie powołany Zespół Naprawczy ekspertów Kochański & Partners wspiera przedsiębiorców w podjęciu odpowiednich kroków i zabezpieczeniu biznesu oraz członków zarządu przed skutkami niedopatrzeń w zakresie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

Rafał Rapala
Radca prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Praktyki Transakcyjnej
T: +48 608 444 650
E:  r.rapala@kochanski.pl

Mateusz Ostrowski
Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych
T: +48 606 385 813
E:  m.ostrowski@kochanski.pl

Karol Połosak
Adwokat, Counsel w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej
T: +48 608 377 788
E:  k.polosak@kochanski.pl