Wydarzenia

Postępowania sporne w obliczu skutków epidemii. Jak działać?

Termin: 7 kwietnia 2020

Czas: 11:00- 12:00

Miejsce: Wydarzenie online

Spotkanie poprowadzą:

Marek Jeżewski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Arbitrażu
Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

Podczas webinaru zostaną poruszone poniższe zagadnienia:

  • tarcza antykryzysowa i jej wpływ na postępowania sporne;
  • scenariusze sporów gospodarczych po kryzysie;
  • restrukturyzacje, programy naprawcze, programy kontynuacji biznesu;
  • sprawy procesowe w trakcie i po kryzysie;
  • gromadzenie materiału procesowego w dobie kryzysu epidemii;
  • czy kryzys w końcu wymusił na sądownictwie korzystanie z nowych technologii? Możliwość wnoszenia pism procesowych w formie elektronicznej, czy to trwały trend i kiedy spowoduje to zmianę procedury cywilnej;
  • sądy polubowne – przyjęte procedury na okres trwania epidemii i po kryzysie.

W celu rejestracji na powyższe wydarzenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec K&P nie będą przyjmowane. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z Katarzyną Raczak: k.raczak@kochanski.pl

Postępowania sporne w obliczu skutków epidemii. Jak działać?

7 kwietnia 2020

11:00- 12:00

Wydarzenie online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/