Zaznacz stronę

Patrycja Rejnowicz

Młodszy Prawnik

Patrycja Rejnowicz
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Patrycja bierze udział w projektach praktyki sporów sądowych, w tym w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, a także w postępowaniach dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego”. Ponadto wspiera praktykę prawa lotniczego w dziedzinie praw pasażerskich.

W ramach działalności studenckiej uczestniczyła w pracach Studenckiej Poradni Prawnej, w której zajmowała się bieżącą obsługą prawną w zakresie spraw cywilnych oraz karnych.

Patrycja brała udział w konkursach prawniczych. Reprezentowała Uczelnię Łazarskiego podczas X edycji Międzynarodowego Konkursu Prawa Lotniczego – Air Law Moot Court Competition w Chandigarh, Indie. Była prelegentką na licznych Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego oraz prawa lotniczego.

Jest autorką rozdziału w pracy zbiorowej ,,ABC administracji”, Tom XIII pod red. Dr hab. Sławomira Fundowicza oraz mgr. Pawła Świtala. Monografia naukowa, ISBN 978-83-944559-3-4. ,,SKAUTH”. Tytuł pracy: Przysposobienie jako rodzinna forma opieki zastępczej”, wrzesień 2016 r. Ponadto, Patrycja napisała glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia7 czerwca 2016 r., sygn. akt. I OSK 2184/14 dotyczącego odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w przypadku overbookingu.

Patrycja pracowała w obszarze dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, wypadków przy pracy, szkód osobowych, komunikacyjnych oraz szeroko pojętego prawa lotniczego.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2019, rektorski dyplom uznania).