Oświadczenie K&P

Kochański i Partnerzy działa w Polsce od 20 lat i jest kancelarią prawną z wyłącznie polskim kapitałem. Firma zatrudnia obecnie ok. 90 prawników o różnych specjalnościach i doświadczeniu zawodowym, a wielu z nich świadczy usługi na rzecz istotnych dla państwa polskiego podmiotów i prowadzonych przez nie projektów. Kancelaria zapewnia, że prawnicy ci nie mają konfliktu interesów, pracując w tych sprawach oraz, że nie byli, nie są  i nie będą zatrudniani w świadczenie usług na rzecz innych klientów i spraw, które taki konflikt potencjalnie mogłyby wywoływać. Taka zasada wynika zresztą z umów jakie Kancelaria zawiera z klientami, w tym spółkami Skarbu Państwa. Interesy tych ostatnich są chronione. Pojawiające się w niektórych wypowiedziach publicznych inne oceny pracy prawników Kancelarii czy motywy ich działania nie są zgodne z prawdą.


Pozostałe wpisy: