Zaznacz stronę

Ograniczenie plastiku – na koszt konsumenta

6 kwietnia 2021 | Aktualności, Wiedza

W Dzienniku Gazecie Prawnej nasza ekspertka, dr Katarzyna Barańska, komentuje projekt ustawy o produktach z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy mają wdrożyć do polskiego porządku prawnego dyrektywę SUP (Single-Use Plastics).

Polska ma niecałe 3 miesiące na implementację podstawowych zapisów dyrektywy plastikowej z 2019 r., której podstawowym celem jest pilne ograniczenie ilości produkowanych odpadów z tworzyw sztucznych na terenie UE. Dobrze, że pojawił się wreszcie projekt krajowej ustawy w tym zakresie. Szkoda, że tak długo, bo prawie dwa lata, zwlekano z przyjęciem przepisów.

Może to budzić obawy w zakresie dotrzymania terminu na implementację, gdyż przedstawiony tuż przed świętami projekt ustawy dopiero będzie konsultowany z ekspertami i partnerami społecznymi. Ponieważ od 2019 r. żadne konkretne zapisy nie były przedstawione rynkowi, można się spodziewać, że zaplanowana na kolejne trzy tygodnie dyskusja nad proponowanymi zapisami będzie burzliwa.

Nie zmienia to faktu, że już 3 lipca 2021 r. z rynku mają zniknąć wskazane w przepisach jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorcy, a także handel detaliczny w zasadzie natychmiast muszą zacząć ograniczać wprowadzanie takich kolejnych produktów na rynek.

Projekt ustawy przewiduje także objęcie wybranych rodzajów opakowań (pojemniki na posiłki do spożycia na miejscu lub na wynos, pojemniki pozwalające na spożywanie bez pośrednio z pojemnika, pojemniki na posiłki typu fast food oraz kubki) dodatkową opłatą, która może wynieść 1 zł za sztukę opakowania, dodawaną do ceny produktu (posiłku). Na firmy wydające posiłki w takich opakowaniach oprócz kwartalnego obowiązku uiszczania pobranej opłaty na rachunek marszałka województwa dodatkowo nałożono także obowiązek raportowania ilości nabytych i wydanych opakowań z tworzyw sztucznych, obowiązek ewidencjonowania tych danych przez pięć lat oraz obowiązek oferowania zarówno opakowań z tworzyw sztucznych, jak i opakowań ekologicznych.

Takie zapisy trafiają na bardzo trudny moment dla branży gastronomicznej, która obecnie, w czasie pandemii, próbuje przetrwać, wydając posiłki wyłącznie na wynos. Dodatkowe obciążenia dla pracowników i klientów (bo za podwyższony koszt opakowania zapłacimy ostatecznie my, a za czas pracowników ich pracodawcy) mogą tylko pogłębić ten stan.

Dziwi zatem w projekcie ustawy brak mechanizmów finansowego wsparcia dla branży gastronomicznej w tym trudnym czasie (zachęty podatkowe, ulgi ekologiczne) i w związku z nowymi obowiązkami. Dyrektywa była przyjmowana przez Parlament Europejski w 2019 r., kiedy o pandemii nikt nie słyszał. Obecnie jednak jest to jedna z głównych bolączek nie tylko w Polsce, ale rynków światowych i przyjmowanie przepisów krajowych musi tę okoliczność uwzględniać.

Pełny tekst artykułu na stronach Dziennika Gazety Prawnej (dostęp dla prenumeratorów).

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dr Katarzyna Barańska

Dr Katarzyna Barańska

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko

+48 880 334 188

k.baranska@kochanski.pl