Michał Wojtasik

Adwokat, Prawnik

Michał Wojtasik
telefon:
biuro:
Kraków

Michał Wojtasik specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branży budowlanej, śmieciowej, energetycznej, czy spożywczej. Pod opieką prawną Mecenasa Wojtasik poza jednoosobowymi przedsiębiorcami i spółkami prawa handlowego znajdują się również podmioty o formie prawnej spółdzielni, fundacji, a także jednostki budżetowe z sektora publicznego.

Dzięki wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu nabywanemu zarówno na etapie aplikacji jak i samodzielnej działalności, w trakcie indywidualnej praktyki Mecenas Wojtasik z sukcesem przeprowadzał dla swoich klientów procesy emisji obligacji, aportów przedsiębiorstw do spółek prawa handlowego, ich podziałów czy przekształceń formy prawnej przedsiębiorcy. Ponadto, nadzorował i koordynował szereg procesów inwestycyjnych, w których tworzył projekty porozumień i umów regulujących przebieg tych przedsięwzięć. Ponadto w zakresie usług świadczonych przez prowadzoną kancelarię Mecenas Wojtasik reprezentuje swoich mocodawców w trakcie negocjacji biznesowych z kontrahentami, jak również w procesach sądowych (cywilnych, karnych oraz administracyjnych).

Doświadczenie prawne zdobywał m.in. w kancelarii o europejskim zasięgu funkcjonowania – SADKOWSKI I WSPÓLNICY, w dziale prawa handlowego, gdzie zajmował się m. in. obsługą prawną przedsiębiorców, koncentrującą się na przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych na spółkach prawa handlowego, sporządzaniu umów i ich opiniowaniu, jak również bieżącym doradztwie prawnym w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Częstochowie. Egzamin adwokacki w 2014 roku.

Edukacja: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2010).