Zaznacz stronę

Mateusz Sadłyk

Adwokat

Mateusz Sadłyk
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Mateusz Sadłyk specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych na każdym etapie postepowania, w tym w szczególności spraw związanych z prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych oraz szeroko pojętym prawem mediów.

Zajmuje się obsługą zarówno klientów indywidualnych, jak również podmiotów korporacyjnych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, dziennikarzy, autorów publikacji, wydawnictw prasowych i literackich jak również telewizji. W tym zakresie zajmuje się opracowywaniem dokumentów przedsądowych oraz sądowych, w szczególności wniosków i pozwów o nakazanie publikacji sprostowań prasowych, a zarazem wezwań do zaniechania naruszeń dóbr osobistych oraz pozwów związanych z ogólnie pojętą tematyką ochrony dóbr osobistych. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań związanych z karnoprawnymi aspektami ochrony dóbr osobistych.

Przed dołączeniem do K&P pracował w polskich kancelariach prawnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015).