Zaznacz stronę

Maciej Bełc

Prawnik

Maciej Bełc
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Maciej swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zaczął zdobywać na III roku studiów nawiązując trwającą do końca 2020 r. współpracę z DAP Kancelarią Prawną, specjalizującą się w skomplikowanych procesach cywilnych oraz prawie gospodarczym. Posiada blisko czteroletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze postępowań dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych i pożyczek waloryzowanych do waluty obcej. Specjalizuję się również w obsłudze procesów sądowych związanych ze sporami deweloperskimi i budowlanymi.

W trakcie trwania aplikacji zapoczątkował projekt pod nazwą Kreator Spółek, w ramach którego świadczył usługi prawne
z zakresu obsługi korporacyjnej podmiotów prawa handlowego. W trakcie trwającego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 w Kreatorze Spółek świadczył pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowań rządowych ukierunkowanych na zapobieganie negatywnym skutkom epidemii w polskim życiu gospodarczym.

Języki:polski, angielski

Edudakcja: Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz historii w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski III roku w OIRP w Warszawie.