Zaznacz stronę

Łukasz Niestrój

Adwokat, Prawnik

Łukasz Niestrój
telefon:
+22 326 9600
biuro:
Kraków

Od  2007 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Początkowo doświadczenie zdobywał jako prawnik in-house w Grupie Kapitałowej REDAN S.A. w Łodzi obsługując spółkę akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kilkunastu spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych oraz kontraktów zawieranych przez spółkę. Od rozpoczęcia aplikacji adwokackiej
w 2010 r. związany z Kancelarią DAWID & PARTNERZY w Częstochowie, gdzie zajmował się obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadził sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego (w tym w szczególności spraw o ustanowienie służebności gruntowej oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu przez infrastrukturę przesyłową) oraz karnego-gospodarczego.

Łukasz Niestrój  obsługuje jednostki budżetowe oraz prowadzi spory sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, uczestnicząc również w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Obecnie pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Częstochowie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Częstochowsko – Piotrkowska Izba Adwokacka. Egzamin adwokacki w 2013 roku.

Edukacja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2008).