Zaznacz stronę

Luiza Różycka

Paralegal

Luiza Różycka
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Luiza Różycka specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynków kapitałowych oraz prawie handlowym. Doświadczenie zdobywała w dziale prawa bankowego i rynków kapitałowych renomowanych polskich oraz zagranicznych kancelarii. Zajmuje się między innymi przygotowywaniem dokumentacji zabezpieczeń do umów kredytowych, zgód korporacyjnych oraz dokumentów związanych z emisją obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych (publicznych i prywatnych). Wielokrotnie uczestniczyła w procesie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji spółek publicznych oraz delistingu. Luiza interesuje się inwestycjami na rynku sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki współczesnej. Jej doświadczenie obejmuje również transakcje na rynku sztuki.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.