Zaznacz stronę

Konferencja REMEDy 2021

Termin: 29 września 2021 r.

Czas: 9:00 - 16:00

Miejsce: Online

REMEDy 2021 Katarzyna Barańska 1200x627px

29 września zapraszamy do udziału w konferencji REMEDy, w całości poświęconej zagadnieniom środowiskowym.

Tematem przewodnim tegorocznej, 4. edycji konferencji, będą rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Celem tej konferencji jest zapewnienie pola do dyskusji na temat nowych, efektywnych rozwiązań dla badań i remediacji gruntu i wód podziemnych, będących alternatywą dla starych, niewydajnych metod.

Naszą kancelarię reprezentować będzie Katarzyna Barańska, Partner i Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, która:

  • poprowadzi sesję pytań i odpowiedzi podczas panelu międzynarodowego (godz. 11:15-11:25), oraz
  • wygłosi prelekcję pt. „Jak można przekształcić tereny pokopalniane w tereny dla rozwoju zakładów produkujących zieloną energię” (godz. 14:40-14:55).

W swoim wystąpieniu Katarzyna omówi kwestie regulacji prawnych związanych z rekultywacją terenów pokopalnianych, w celu wykorzystania ich jako miejsc przeznaczonych do produkcji energii odnawialnej, zwłaszcza zielonych węzłów produkcyjnych. Zagadnienia te mają duże znaczenie w związku z rolą wodoru w Europejskim przemyśle, transporcie i innych gałęziach gospodarki, która będzie z roku na rok większa.

Udział w tegorocznej odsłonie wydarzenia jest bezpłatny.

Informacje dotyczące rejestracji oraz szczegółowa agenda dostępne są na stronie organizatora.

Zapraszamy!

Konferencja REMEDy 2021

29 września 2021 r.

9:00 - 16:00

Online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/