Zaznacz stronę

Kochański & Partners doradcą Global Primex przy wprowadzaniu eVouchera w UE

Firma prawnicza Kochański & Partners (K&P) doradzała spółce Global Primex sp. z o.o.  w procesie wprowadzenia do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej eVouchera „Vload eVoucher”.

Vload eVoucher to samodzielny instrument płatniczy wydawany przez podmiot mający siedzibę w kraju nienależącym do UE i dystrybuowany przez Global Primex w Unii Europejskiej.

Kluczowym zadaniem K&P w procesie doradztwa było stwierdzenie, czy konieczne jest uzyskanie przez Global Primex pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję eVouchera.  Proces wsparcia prawnego w zakresie regulacji polegał zatem na analizie wymogów i ograniczeń prawnych w prawie unijnym, które znalazłyby odzwierciedlenie w polskim prawie w odniesieniu do proponowanej sprzedaży eVouchera.

Zakres doradztwa K&P obejmował rozstrzygnięcie, czy Vload eVoucher można uznać za pieniądz elektroniczny, czy też za instrument płatniczy w rozumieniu regulacji EMD1, EMD2 oraz Ustawy o Usługach Płatniczych, a także czy dystrybucja e-Vouchera może być zakwalifikowana jako usługa płatnicza w rozumieniu regulacji PSD2 oraz Ustawy o Usługach Płatniczych.

Zespołem pracującym przy projekcie kierowała dr Agnieszka Serzysko (Radca prawny, Partner, Szef Sektora Usług Finansowych), przy wsparciu Daniela Kozłowskiego (Adwokata, Starszego Prawnika). 


Pozostałe wpisy: