Klaudia Szymańska-Rutkowska

Counsel

Klaudia Szymańska-Rutkowska
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 728 432 415
biuro:
Warszawa

Klaudia Szymańska-Rutkowska specjalizuje się w prawie bankowym, prawie upadłościowym i naprawczym, prawie finansowym, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji finansowej spółek, a także doradztwa instytucjom finansowym.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych o charakterze krajowym i transgranicznym (m.in. sauvegarde oraz scheme of arrangement).

Klaudia doradzała także w licznych krajowych i transgranicznych projektach finansowań project acquisition oraz asset finance z udziałem międzynarodowych instytucji finansowych. Brała udział w badaniach due diligence podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych. Doradzała przy projektach sekurytyzacyjnych, jak również uczestniczyła w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej przy wprowadzaniu nowych produktów bankowości korporacyjnej.

Klaudia doradzała także w procesie tworzenia oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych w Polsce oraz w sprawach outsourcingu czynności bankowych i wymogów adekwatności kapitałowej.

Przed dołączeniem do K&P Klaudia pracowała w warszawskim biurze jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawniczych. Odbyła także staż w Parlamencie Europejskim. Była wielokrotnie nagradzana stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikantka III roku).

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (Magister Prawa, 2012), Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z Uniwersytetem w Bonn, 2012), Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stosunki Międzynarodowe (licencjat, 2011). Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego. Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Rachunkowości.