Zaznacz stronę

Katarzyna Cybulska

Radca prawny, Counsel

Katarzyna Cybulska
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 604 447 524
biuro:
Warszawa

Katarzyna Cybulska specjalizuje się w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawie regulacji sektora transportu kolejowego oraz w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych sporach cywilnych i gospodarczych prowadzonych przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli.

Doradza przy projektach infrastrukturalnych, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w sporach na tle wykonania kontraktów na budowę lub projektowanie i budowę, w tym opartych o wzorzec FIDIC.

Zajmuje się doradztwem prawnym dla podmiotów sektora transportu kolejowego obejmującym w szczególności kwestie dotyczące regulacji rynku transportu kolejowego oraz realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa kolejowego. Brała udział jako ekspert krajowy w pracach Grupy roboczej Komisji Europejskiej w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE).

Przed dołączeniem do K&P, pracowała w renomowanej polskiej kancelarii prawnej oraz w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Magister Prawa, 2010).

  • Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko GDDKiA dot. rozliczenia umów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i zapłaty kar umownych.
  • Reprezentowanie generalnych wykonawców w postępowaniach sądowych dotyczących dokonania przez zamawiającego bezprawnego wezwania do wypłaty środków z gwarancji bankowych.
  • Reprezentowanie generalnych wykonawców w sporach z podwykonawcami.
  • Doradztwo na rzecz przewoźnika kolejowego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnej, w tym w kwestiach związanych z procesem budowlanym i regulacją transportu kolejowego.
  • Reprezentowanie stron w procesach sądowym związanych z fuzjami i przejęciami (m.in. kwestia oświadczeń i zapewnień).
  • Udział w sporze sądowym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie opłat interchange.
  • Reprezentowanie spółek budowlanych jako wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.