Zaznacz stronę

Karolina Klunder

Radca Prawny, Starszy Prawnik, Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny

Karolina Klunder
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Karolina Klunder specjalizuje się w prawie spółek, posiada także doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz w prawie pracy.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą ją do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy i zarządcy oraz doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie ogłaszania upadłości, zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, wyłączania składników majątku wierzycieli z masy upadłości, zaskarżania postanowień w postępowaniu upadłościowym, negocjowania propozycji układowych w upadłości układowej, jak również w reprezentowaniu wierzycieli w Radzie Wierzycieli w upadłości likwidacyjnej.

Świadczy również stałą obsługę korporacyjną na rzecz spółek oraz jej organów, wspólników i akcjonariuszy, jak również w zakresie zakładania spółek, ich łączenia, przekształcania i likwidacji.

Zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. W tym zakresie zajmuje się opracowywaniem dokumentów dotyczących zatrudnienia, w szczególności umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy. Doradza w zakresie zmiany warunków pracy i płacy oraz przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Pomaga obywatelom spoza Unii Europejskiej w legalizacji pobytu, a pracodawcom w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2006), Podyplomowe studia Mediacji, Negocjacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (2010).