Zaznacz stronę

Karina Fałat

Radca prawny, Starszy Prawnik

Karina Fałat
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Karina Fałat specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie handlowym oraz restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa dla instytucji finansowych. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w kwestiach regulacyjnych, z zakresu compliance i transakcyjnych. Doradzała przy projektach sekurytyzacyjnych, uczestniczyła w przygotowywaniu i opiniowaniu wewnętrznej dokumentacji dla banków oraz innych podmiotów z sektora finansowego. Doradzała w bieżących kwestiach prawnych w zakresie działalności instytucji finansowych, m.in. związanych z tajemnicą bankową, ochroną danych osobowych i outsourcingiem usług bankowych.

Karina brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach finansowania i refinansowania inwestycji, finansowania nieruchomości oraz nabycia spółek i aktywów przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i spółki. Brała udział w licznych badaniach prawnych podmiotów gospodarczych typu due diligence m.in. przy transakcjach finansowania projektów nieruchomościowych. Doradzała również w procesach restrukturyzacji finansowej spółek.

Przed dołączeniem do zespołu Sektora Usług Finansowych w K&P, Karina pracowała dla renomowanych polskich oraz międzynarodowych kancelarii prawnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo (Magister Prawa, 2012 r., dyplom z wyróżnieniem).

  • Doradztwo prawne w licznych procesach finansowania i refinansowania projektów nieruchomościowych, obejmujące m.in. sporządzanie i negocjowanie dokumentacji finansowej, umów zabezpieczeń oraz wszelkich innych dokumentów finansowania, świadczone na rzecz polskich i zagranicznych banków oraz spółek.
  • Doradztwo prawne w kwestiach związanych z finansowaniem transakcji fuzji i przejęć (acquisition finance), świadczone zarówno na rzecz kredytodawców jak i kredytobiorców.
  • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących banków w Polsce w procesie sprzedaży portfela wierzytelności (obejmujące strukturyzację, przygotowanie i przeprowadzenie procesu sprzedaży portfela).
  • Bieżąca kompleksowa obsługa prawna na rzecz jednej z czołowych firm z sektora motoryzacyjnego.
  • Doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych w zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych dotyczących compliance.
  • Doradztwo prawne na rzecz banków w kwestiach regulacyjnych, w tym m.in. zagadnienia związane z tajemnicą bankową, ochroną danych osobowych, outsourcingiem usług bankowych.
  • Doradztwo prawne świadczone na rzecz zagranicznego banku w związku z potencjalną możliwością wejścia na polski rynek.
  • Doradztwo prawne na rzecz jednej z wiodących firm leasingowych m.in. w kwestiach związanych z tworzeniem nowej dokumentacji leasingowej.
  • Doradztwo prawne na rzecz instytucji parabankowych w związku z tworzeniem nowych produktów, a także w kwestiach związanych m.in. z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.