Karina Fałat

Adwokat, Starszy Prawnik

Karina Fałat
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Karina Fałat specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie handlowym oraz restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa dla instytucji finansowych. Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dla krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w kwestiach regulacyjnych, z zakresu compliance i transakcyjnych. Doradzała przy projektach sekurytyzacyjnych, uczestniczyła w przygotowywaniu i opiniowaniu wewnętrznej dokumentacji dla banków oraz innych podmiotów z sektora finansowego. Doradzała w bieżących kwestiach prawnych w zakresie działalności instytucji finansowych, m.in. związanych z tajemnicą bankową, ochroną danych osobowych i outsourcingiem usług bankowych.

Karina brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach finansowania i refinansowania inwestycji, finansowania nieruchomości oraz nabycia spółek i aktywów przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe i spółki. Brała udział w licznych badaniach prawnych podmiotów gospodarczych typu due diligence m.in. przy transakcjach finansowania projektów nieruchomościowych. Doradzała również w procesach restrukturyzacji finansowej spółek.

Przed dołączeniem do zespołu Sektora Usług Finansowych w K&P, Karina pracowała dla renomowanych polskich oraz międzynarodowych kancelarii prawnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo (Magister Prawa, 2012 r., dyplom z wyróżnieniem).