Joanna Sadowska

Prawnik

Joanna Sadowska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Joanna Sadowska specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz własności intelektualnej.

Uczestniczy w projektach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa mediów. Posiada również doświadczenie w negocjacjach umów najmu powierzchni biurowych. Wspiera również zespół w prowadzeniu spraw sądowych oraz postępowań administracyjnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Od czerwca 2015 r. Joanna Sadowska pełni również w funkcję Koordynatora ds. Zarządzania Wiedzą

Przed dołączeniem do K&P pracowała w polskich kancelariach. Odbyła także praktyki w sądzie. Podczas studiów otrzymywała stypendium naukowe za wybitne osiągnięcia.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie/Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie (Magister Prawa, 2014), autorka wyróżnionej pracy magisterskiej Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez osoby prawne, w toku: studia licencjackie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Wsparcie merytoryczne w sprawach sądowych związanych z ochroną dóbr osobistych.
  • Współpraca z artystami oraz podmiotami gospodarczymi związanymi z branżą mediów w zakresie kontraktów oraz doradztwa.
  • Wsparcie zespołu w prowadzeniu sprawy spółki członkiem międzynarodowego holdingu w postępowaniu karnym.
  • Doradztwo w zakresie projektów IT, umów SLA, licencyjnych, bieżąca obsługa w zakresie związanym z korzystaniem z programów komputerowych.
  • Wsparcie zespołu w prowadzeniu sporu arbitrażowego przedsiębiorstwa z branży nieruchomości w sprawie możliwości naruszenia klauzuli konkurencji (wartość przedmiotu sporu – ok. 1,5 mln zł).
  • Doradztwo w zakresie komercyjnych umów najmu na powierzchnie biurowe oraz handlowe w budynkach klasy A+.