Jacek Salata

Adwokat, Prawnik

Jacek Salata
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jacek specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie karnym. Uczestniczy w projektach związanych z rozwiązywaniem sporów sądowych oraz windykacją należności. Reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowań sądowych, jak również przedsądowych oraz  w toku postępowań przygotowawczych przed organami ścigania.

Bierze udział w bieżącej obsłudze prawnej sporów sądowych jednego z wiodących wydawców prasowych, w tym w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, postępowaniach egzekucyjnych oraz jako obrońca w sprawach o zniesławienie.

Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu pism procesowych, prowadzeniu postępowań sądowych oraz nadzorze nad postępowaniami egzekucyjnymi wierzytelności z portfela instytucji finansowych.

Przed dołączeniem do kancelarii pracował w polskich kancelariach prawnych oraz jako wolontariusz w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2014), Uniwersytet Warszawski, Klinika Mediacji (2012).

  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek” oraz „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Współreprezentowanie jednego z producentów z branży motoryzacyjnej w sporze o zapłatę z byłym dealerem marki.
  • Współreprezentowanie spółki będącej członkiem międzynarodowego holdingu w postępowaniu karnym.