Zaznacz stronę

Jacek Salata

Adwokat, Starszy Prawnik

Jacek Salata
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Jacek uczestniczy w projektach z zakresu rozwiązywania sporów sądowych, windykacji należności, doradztwa w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, jak również na etapie przedsądowym, a także w toku postępowań przygotowawczych przed organami ścigania. Występuje w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonych lub zawiadamiających.

Uczestniczy w obsłudze prawnej sporów sądowych jednego z wiodących europejskich wydawców prasowych oraz wydawcy prasy specjalistycznej, w tym w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, zapłatę zadośćuczynienia, nakazania opublikowania sprostowania, postępowaniach egzekucyjnych oraz jako obrońca w sprawach o zniesławienie.

Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych oraz postępowaniach karnych. Współpracuje z bankami oraz instytucjami finansowymi w sprawach restrukturyzacyjnych, upadłościowych. Uczestniczy w posiedzeniach rad wierzycieli oraz zgromadzeniach wierzycieli. Prowadzi stałą obsługę prawną w zakresie nadzoru nad postępowaniami egzekucyjnymi wierzytelności z portfela instytucji finansowych. Posiada doświadczenia w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz o błąd w sztuce lekarskiej.

Przed dołączeniem do kancelarii K&P pracował w polskich kancelariach prawnych oraz był wolontariuszem w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) (2019), Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2014), Uniwersytet Warszawski, Klinika Mediacji (2012).

  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek” oraz „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Współreprezentowanie jednego z producentów z branży motoryzacyjnej w sporze o zapłatę z byłym dealerem marki.
  • Współreprezentowanie spółki będącej członkiem międzynarodowego holdingu w postępowaniu karnym.