Zaznacz stronę

IT Procurement – jak kupować i kontraktować technologie

Termin:

Czas:

Miejsce:

2020 12 14_IT Procurement_ŁWę

Współpraca z dostawcami usług IT to jeden z kluczowych obszarów dla każdej organizacji. Niewłaściwe wdrożenie systemów informatycznych wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych jak i biznesowych. Na ten skomplikowany proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy z pogranicza prawa oraz IT,  składa się wiele elementów i zazwyczaj wymaga ścisłej współpracy kilku działów w przedsiębiorstwie.

Jak formułować zapytania rynkowo-ofertowe (RFI / RFP) dla projektów IT realizowanych w modelu Agile? W oparciu o jakie kryteria oceniać dostawców IT zarówno w trakcie postępowania zakupowego oraz już w trakcie realizacji projektu IT realizowanego w oparciu o metodyki zwinne? Co powinna zawierać dokumentacja zakupowa i na czym polegają jej różnice względem procesów zakupowych na projekty realizowane kaskadowo (Waterfall)? Jak wygląda proces zakupowy okiem dostawcy? Czego należy się wystrzegać?- na te pytania odpowiadali m.in. Łukasz Węgrzyn, Partner, Szef Praktyki Technologie w Kochański & Partners i inni eksperci podczas webinarium organizowanego przez Związek Banków Polskich.

IT Procurement – jak kupować i kontraktować technologie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/