Grażyna Sylwestrzak

Radca prawny, Partner

Grażyna Sylwestrzak
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 660 765 910
biuro:
Warszawa

Grażyna Sylwestrzak specjalizuje się w postępowaniach gospodarczych i cywilnych, jak również w obsłudze prawnej związanej z sektorem transportu i logistyki. Zajmuje się także sprawami związanymi z franchisingiem. Ponadto, Grażyna doradza zamawiającym, jak i oferentom oraz jest autorem szeregu opinii, z zakresu prawa zamówień publicznych.

Posiada doświadczenie w windykacji wierzytelności bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem należności wynikających z bankowych tytułów egzekucyjnych. Doświadczenie to zdobyła podczas wieloletniej, kompleksowej obsługi prawnej związanej z dochodzeniem wierzytelności z bankowych tytułów egzekucyjnych dla banku działającego w Polsce, należącego do jednej z największych grup kapitałowych na świecie.

Ponadto prowadziła i prowadzi kompleksowa obsługę dochodzenia wierzytelności dla spółek z branży piwowarskiej, transportowej, mediowej, spółek obsługujących wierzytelności z umów faktoringowych.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przed sądami cywilnymi, jak również w postępowaniu egzekucyjnym. Specjalizuje się również w sprawach sądowych z zakresu prawa mediów i o ochronę dóbr osobistych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Łódzki (Magister Prawa, 2003).