Zaznacz stronę

Galerie handlowe – planowane zmiany w budzącym emocje art. 15ze. tzw. Tarczy Antykryzysowej.

15 kwietnia 2021 | Aktualności, Wiedza

Do sejmu trafił projekt nowelizacji – niezwykle istotnego dla branży retail i kontrowersyjnego – artykułu 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy problem przedłużeń okresu obowiązywania umów zostanie w końcu rozwiązany?

Pobierz alert o planowanych zmianach

 

Najnowsza Wiedza

Ograniczenie czasowe możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych – Prezydent podpisał nowelizację KPA

W ubiegłą sobotę (14 sierpnia 2021) Prezydent RP podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych po upływie 10 lat również wtedy, gdy została ona wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.