Zaznacz stronę

Dr Katarzyna Barańska

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko

Dr Katarzyna Barańska
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 880 334 188
biuro:
Warszawa

Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Prowadzi projekty z zakresu inwestycji komunalnych uwzględniające m.in. kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz złożone kwestie budowlane. Brała udział w pracach nad ustawą o rewitalizacji.

Katarzyna posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji porozumień i umów realizowanych pomiędzy inwestorami oraz podmiotami publicznymi w zakresie m.in. inwestycji celu publicznego, w tym realizacji inwestycji drogowych, czy lokalizowania obiektów magazynowych i centrów logistycznych.

Doradza także w kwestiach środowiskowych, m.in. w zakresie uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), uzyskiwania decyzji środowiskowych, a także w zakresie prawnej analizy ryzyk związanych z zanieczyszczeniem gruntów i ich rekultywacją.

Wspiera klientów w opracowaniu i realizacji strategii środowiskowych, uwzględniających m.in. zasady zrównoważonego rozwoju i ESG (Environmental, Social, and Governance). Doradza polskim i zagranicznym podmiotom, prowadząc analizy compliance w zakresie spełnienia prawnych obowiązków wynikających z przepisów środowiskowych.

Bierze aktywny udział w pracach prowadzonych na rzecz implementacji tzw. dyrektywy plastikowej, w szczególności wdrożenia w Polsce ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) i pakietu odpadowego.

Katarzyna prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, a także jest wykładowcą przy OIRP w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady specjalizacyjne dotyczące m.in. prawnych aspektów procesu budowlanego. Jest członkiem Komisji Zagranicznej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.