Zaznacz stronę

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej

Adwokat, Counsel

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 668 886 362
biuro:
Warszawa

Dr Joanna Ostojska-Kołodziej specjalizuje się w prawie pracy i prawie cywilnym.

Świadczy bieżące doradztwo na rzecz klientów korporacyjnych, sporządza umowy o pracę, umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem kontraktów menedżerskich oraz akty i polityki wewnątrzzakładowe. Uczestniczy w procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, doradza pracodawcom w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy.

Posiada również bogate doświadczenie w obsłudze stron postępowań sądowych, opracowuje strategie procesowe i reprezentuje podmioty gospodarcze i członków ich organów w sądowych postępowaniach cywilnych i mediacyjnych.

W zakresie jej zainteresowań naukowych z zakresu prawa cywilnego leżą kwestie związane z prawem medycznym – jej praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci”, obroniona z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW, dotyczyła prawnych aspektów transseksualizmu.

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2010); Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (International Business Course, 2009); Uniwersytet Warszawski, Centrum Prawa Amerykańskiego (2010); Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Doktor Nauk Prawnych, 2015).

  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa pracy dla spółki z branży napojów alkoholowych, w tym przeprowadzanie projektów restrukturyzacji zatrudnienia, udział w negocjacjach z pracownikami, tworzenie dokumentacji pracowniczej i aktów wewnątrzzakładowych.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa pracy dla spółki z branży zdrowia i żywienia zwierząt, w tym reorganizacja zatrudnienia, tworzenie dokumentacji pracowniczej, reprezentacja pracodawcy w sporach pracowniczych, doradztwo w związku z przejściem zakładu pracy.
  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa pracy dla spółki z branży obróbki metali, w tym reorganizacja zatrudnienia, tworzenie dokumentacji pracowniczej i aktów wewnątrzzakładowych, reprezentacja pracodawcy w sporach pracowniczych, doradztwo w związku z przejściem zakładu pracy.
  • Doradztwo prawne na rzecz spółki z branży outsourcingu personalnego.
  • Reprezentacja pracodawcy z branży usług architektonicznych w sporze z pracownikiem o niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z naruszeniem przez pracownika zakazu konkurencji.
  • Udział w badaniach due diligence w obszarze prawa pracy.
  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych i członków organów spółek w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.