Zaznacz stronę

Bartosz Kosek

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego oraz Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia

Bartosz Kosek
telefon:
+22 326 9600
tel kom.:
+48 881 048 481
biuro:
Kraków

Bartosz jest Szefem praktyki Prawa Gospodarczego oraz Liderem Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia. Doradzał przy farmaceutycznych wieloaspektowych projektach. Od wielu lat prowadzi stałą obsługę prawną firm farmaceutycznych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz w prawie hazardowym. Zajmuje się stałym doradztwem prawnym na rzecz dużych i średnich podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa), w których często pełni funkcję zewnętrznego General Counsel (GC). Do zakresu jego obowiązków należy m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych, koordynowanie pracy zespołów prowadzących bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych na gruncie różnych dziedzin prawa, a także koordynowanie pracy zespołów przeprowadzających kompleksowe badania due diligence.

Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z Ustawą o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych). Reprezentował klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych.

Posiada także szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów sądowych.

Jest Członkiem Rad Nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych. Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2007).

 • Świadczenie doradztwa prawnego m.in. na rzecz następujących podmiotów gospodarczych: TAURON POLSKA ENERGIA S.A., TAURON CIEPŁO Sp. z o.o., GRUPA AZOTY S.A., GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN S.A., GRUPA AZOTY JRCH Sp. z o.o., ENERGA S.A., POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., FRITO LAY POLAND Sp. z o.o., PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS sp. z o.o., NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND S.A., BUDOSTAL – 5 S.A., FORMASTER S.A., CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o., COCA – COLA HBC POLSKA sp. z o.o.
 • Szef zespołu przeprowadzającego due diligence nabywanej spółki oraz uczestnictwo w zespole reprezentującym klienta przy zawarciu umowy prywatyzacyjnej (nabycia akcji) o wartości 320 mln PLN.
 • Szef zespołu przeprowadzającego procedurę M&A trzech spółek akcyjnych z grupy kapitałowej funkcjonującej w branży produkcyjnej. Całkowita wartość łączonych spółek wynosi ponad 300 mln PLN (z łącznym obrotem rocznym 150 mln PLN).
 • Reprezentowanie klienta w zakresie sporów dotyczących roszczeń związanych z wykonaniem umów kupna energii oraz praw majątkowych związanych z tą energią. Wartość przedmiotu sporu ponad 100 mln PLN.
 • Reprezentowanie klienta (spółki akcyjnej) w sporze sądowym ze Skarbem Państwa w związku z roszczeniami odszkodowawczymi klienta z tytułu tzw. bezprawia legislacyjnego (roszczenia związane z naruszeniem regulacji prawnych UE). Wartość przedmiotu sporu wynosiła 41 mln PLN.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa budowlanego (spółka akcyjna) w wielomilionowym sporze sądowym z Województwem Małopolskim, obejmującym roszczenia klienta związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego wykonywanego w ramach zamówień publicznych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 25 mln PLN.
 • Reprezentowanie zagranicznego funduszu inwestycyjnego w toku bardzo rozbudowanego postępowania egzekucyjnego roszczeń pieniężnych w wysokości 13 mln EUR.
 • Szef zespołu przeprowadzającego due diligence nabywanej spółki oraz reprezentowanie klienta przy przygotowaniu i negocjacjach umowy nabycia od zagranicznych funduszy inwestycyjnych 100% akcji spółki posiadającej fabrykę tkanin i przędz polipropylenowych (wartość kontrakt ponad 25 mln PLN).
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach na terenie Republiki Słowenii w zakresie zakupu udziałów oraz umowy inwestycyjnej dot. spółki prawa słoweńskiego - sumaryczna wartość kontraktów wynosiła 6 mln EUR.
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym klienta w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie wielomilionowego pakietu socjalnego prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie dla klienta procedury emisji obligacji na kwotę 1,5 mln PLN.
 • Przygotowanie szeregu opinii prawnych dotyczących Ustawy o grach hazardowych (m.in. dot. loterii promocyjnych, online gamblingu, legalności posiadania automatów do gier, skutków prawnych planowanych nowelizacji przepisów).
 • Występowanie przed organami Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach związanych ze zgłoszeniem producenta/dystrybutora automatów do gier oraz prowadzeniem ewidencji posiadanych automatów do gier.
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz największego w Europie i jednego z największych na świecie podmiotów zajmujących się usługami związanymi ze światowym rynkiem gier hazardowych (podmiot zatrudniający łącznie 30 tys. pracowników na całym świecie, o przychodzie 5 mld EUR w 2018 roku).
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących w Polsce producentów filtrów dzbankowych.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa przesyłowego w medialnych, wielomilionowych i wieloaspektowych sporach w zakresie roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych.
 • Przygotowanie umów i reprezentacja klientów w negocjacjach kontraktów na roboty budowlane o wartości ok. 20 mln PLN oraz ok. 40 mln PLN.