Zaznacz stronę

Bartosz Kosek

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Gospodarczego

Bartosz Kosek
telefon:
+22 326 9600
tel kom.:
+48 881 048 481
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlu i dystrybucji oraz w prawie hazardowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów handlowych, w tym stanowiących podstawę funkcjonowania łańcuchów dostaw i umów dystrybucyjnych (w tym systemów franczyzowych i systemów dystrybucji selektywnej). Posiada także szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów sądowych. Reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w wielomilionowych i wieloaspektowych sporach w zakresie roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych. Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z Ustawą o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych). Reprezentował również klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych.

Bartosz jest także stałym doradcą prawnym dużych podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa). Do zakresu jego obowiązków należy m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych oraz koordynowanie pracy zespołów przeprowadzających badania due diligence.

Jest Członkiem Rad Nadzorczych dużych podmiotów gospodarczych. Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2007).