Anna Golenia

Prawnik

Anna Golenia
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Anna Golenia specjalizuje się w prawie pracy, a także w prawie cywilnym, upadłościowym i naprawczym.

Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. W tym zakresie zajmuje się opracowywaniem dokumentów dotyczących zatrudnienia, w szczególności umów o pracę oraz wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy. Doradza również przy opracowywaniu kontraktów menadżerskich. Tej tematyki, w szczególności zatrudnienia pracowniczego członka zarządu spółki kapitałowej, dotyczyła jej praca magisterska.

Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi dochodzenia roszczeń majątkowych.

Języki:
polski, angielski, rosyjski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikantka I roku).

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015).