Zaznacz stronę

Amelia Krajewska

Prawnik

Amelia Krajewska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Amelia Krajewska specjalizuje się w sporach o charakterze międzynarodowym, w szczególności w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym oraz arbitrażu handlowym,  w postępowaniach przed sądami organizacji międzynarodowych, w tym Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także w sądowych sporach gospodarczych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa kontraktów, prawa budowlanego oraz regulacyjnych aspektów działalności przedsiębiorców w imieniu podmiotów z sektorów infrastruktury, energetyki oraz lotnictwa.

Przed dołączeniem do K&P, współpracowała z prestiżowymi kancelariami międzynarodowymi w Polsce i Hiszpanii, a także wspierała organizacje pozarządowe w Algierii i Brazylii.

Języki: polski, angielski, hiszpański, francuski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikantka II roku).

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2013); Uniwersytet w Genewie (Szwajcaria), Study Programme on International Law (Czerwiec, 2015); Uniwersytet Karola III w Madrycie (Hiszpania)- Training Porogramme on International Arbitration pod patronatem ICC (the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) i Corte de Arbitraje de Madrid (Lipiec, 2016).

  • Doradztwo na rzecz spółki hiszpańskiej- lidera w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych- w zakresie dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń związanych z wykonaniem umów w ramach realizacji inwestycji drogowej w Polsce;
  • Doradztwo na rzecz  spółki czeskiej specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów, w zakresie dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń związanych z realizacją inwestycji w postaci odcinka C autostrady A2 w oparciu o warunki FIDIC w wysokości kilkuset milionów złotych;
  • Reprezentowanie inwestorów w postępowaniach dotyczących obrony decyzji środowiskowych wydanych w procesach inwestycyjnych;
  • Przeprowadzanie badań stanu prawnego (due diligence) szeregu projektów inwestycyjnych, m.in. farm wiatrowych, magazynów przemysłowych, w odniesieniu do zagadnień związanych z nieruchomościami (np. analiza praw do nieruchomości, ocena możliwości inwestycyjnych pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym) i ochroną środowiska;
  • Doradztwo podmiotom z sektora energetycznego w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego (zagadnienia regulacyjne, konstrukcyjne oraz środowiskowe).