Zaznacz stronę

Alternatywy dla sądowych restrukturyzacji i upadłości przy zagrożeniu niewypłacalnością

Termin: 21 kwietnia 2020

Czas: 11:00 - 12:00

Miejsce: Wydarzenie online

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania biznesu oraz płynność finansowa, to podstawowe wyzwania, z którymi mierzą się dzisiaj przedsiębiorcy. Epidemia wirusa COVID-19 zdeterminowała życie publiczne oraz działania gospodarcze nie tylko w skali lokalnej, ale także na całym świecie. Ta bezprecedensowa sytuacja uderza w przedsiębiorstwa oraz wzbudza niepokój wśród obywateli. Rządy państw funkcjonują w niepewności, gdyż konsekwencji tego zjawiska nie da się obecnie przewidzieć. Fundamentalnym elementem funkcjonowania firm w tym niepewnym okresie jest zatem utrzymanie wypłacalności i sprawne gospodarowanie kapitałem obrotowym.

 • Problemy z wypłacalnością i co dalej?
 • Czy sądowa restrukturyzacja i upadłość to konieczność?

Na te pytania odpowiedzą nasi eksperci Rafał Rapala, Radca prawny, Starszy Partner, Szef Praktyki Prawa Korporacyjnego oraz Praktyki Transakcyjnej w Kochański & Partners oraz Karol Połosak, Adwokat, Counsel w Praktyce Prawa Korporacyjnego oraz Praktyce Transakcyjnej w K&P. Opowiedzą oni także o innych możliwościach działania, które mogą okazać się kluczowe dla ratowania biznesu.

Mec. Rafał Rapala oraz mec. Karol Połosak są członkami Zespołu Naprawczego ekspertów Kochański & Partners, który wspiera przedsiębiorców w podjęciu odpowiednich kroków i zabezpieczeniu biznesu oraz członków zarządu przed skutkami niedopatrzeń w zakresie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Agenda:

 1. Stan niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością.
 2. Krótka charakterystyka poszczególnych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych (restrukturyzacji sądowych).
 3. Plusy i minusy restrukturyzacji sądowych (w tym czynnik czasu, PR, zarząd przedsiębiorstwem i pozycja wierzycieli rzeczowych lub egzekwujących).
 4. Alternatywa dla restrukturyzacji sądowych (miękka restrukturyzacja), a w tym działania nakierowane na poprawę płynności:

  4.1. Renegocjacje umów i porozumienia typu „standstill”

  4.2. Elastyczne pozyskanie środków na plan naprawczy z rynku:
  – pożyczka typu mezzanine;
  – instrument sale and lease back;
  – iniekcje gotówkowe od funduszy działających w modelu oportunistycznym;
  – inne rozwiązania.

  4.3. Pozyskanie środków bezpośrednio od wspólników lub niektórych z nich
  – pożyczka wspólnika z opcją konwersji na kapitały (w tym swoista „linia kredytowa” od wspólników);
  – dopłaty wspólników lub podwyższenie kapitału (wyłączenie prawa pierwszeństwa szansą na pozyskanie kapitału).

 5. „Alternatywna restrukturyzacja” a wierzyciele finansowi („kowenanty” kredytowe lub pożyczkowe).
 6. Pozycja i ochrona menadżerów przy „alternatywnej restrukturyzacji”.
 7. Ryzyko wrogiego przejęcia i możliwe remedia.
 8. Przy braku „widoków” na restrukturyzację „Pre-Pack” lepszy niż klasyczna upadłość.

Po prezentacji nastąpi sesja Q&A.

W celu rejestracji na powyższe wydarzenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z Katarzyną Raczak: k.raczak@kochanski.pl

Alternatywy dla sądowych restrukturyzacji i upadłości przy zagrożeniu niewypłacalnością

21 kwietnia 2020

11:00 - 12:00

Wydarzenie online


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kochański & Partners sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000625481. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się tutaj: https://www.kochanski.pl/pl/zgody-rodo-obowiazek-informacyjny/